WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 279
Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, trong công việc, trong Xã hội, những nghiên cứu gần đây cho thấy có sự liên quan giữa IQ và sức khỏe, tuổi thọ (những người thông minh thường có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc bản thân) và cả số lượng từ mà người đó sử dụng.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:58:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình:

Hình nào trong các hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Ô nào dưới đây chứa tất cả các phần tạo thành hình ảnh cho sẵn?  A - 
Ô A
  B - 
Ô B
  C - 
Ô C
3-
Bánh xe A, B, C hay D nằm cùng nhóm với các bánh xe cho sẵn
  A - 
Bánh xe A
  B - 
Bánh xe B
  C - 
Bánh xe C
  D - 
Bánh xe D
4-
Bạn thử tính xem chú chim này chiếm một khoảng có diện tích bao nhiêu nhé?
  A - 
1600 mm2
  B - 
1800 mm2
  C - 
2000 mm2
  D - 
2400 mm2
  E - 
3400 mm2
  F - 
3800 mm2
5-
Các hình điện thoại sau đây đại diện cho các con số từ 1 tới 4. Nếu điện thoại màu xanh lục đại diện cho số 3, bạn hãy thử tính xem, các điện thoại còn lại là số mấy để phép cộng sau đây được chính xác.
  A - 
Đỏ = 2 Xanh lục = 2 Xanh da trời = 1 Vàng = 4
  B - 
Đỏ = 1 Xanh lục = 3 Xanh da trời = 2 Vàng = 4
  C - 
Đỏ = 2 Xanh lục = 1 Xanh da trời = 3 Vàng = 3
  D - 
Đỏ = 4 Xanh lục = 3 Xanh da trời = 1 Vàng = 2
  E - 
Đỏ = 4 Xanh lục = 3 Xanh da trời = 3 Vàng = 1
6-
Màu của mỗi ô vuông ở hình B đều liên quan trực tiếp đến các màu xuất hiện ở các ô vuông trong hình A. Các ô vuông ở hình C cũng liên quan như thế với hình B. Hãy áp dụng tương tự để tô màu chính xác cho hình D.


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
7-
Các số sau đây đều xuất hiện hai lần trong hộp, trừ một số suy nhất. Bạn có phát hiện ra số ấy không?
  A - 
Số 13
  B - 
Số 2
  C - 
Số 18
  D - 
Số 19
  E - 
Số 16
  F - 
Số 12
  G - 
Số 5
  H - 
Số 4
  I - 
Số 10
  J - 
Số 17
8-
Cho hình:

Hình nào trong các hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
9-
Tony và Tina đi sắm đồ. Trên đường về nhà, Tina nói, "Này, nếu anh đưa em một cái túi của anh, thì em sẽ xách số túi gấp đôi của anh – nhưng nếu em đưa bớt cho anh một cái, thì ta sẽ có số túi bằng nhau." Bạn hãy tính thử xem, mỗi người đang xách bao nhiêu cái túi?
  A - 
Tony xách 6 túi, Tina xách 7 túi.
  B - 
Tony xách 8 túi, Tina xách 11 túi.
  C - 
Tony xách 5 túi, Tina xách 7 túi.
  D - 
Tony xách 7 túi, Tina xách 9 túi.
10-
Một con cá dài 45cm, phần đầu dài bằng phần đuôi. Nếu phần đầu dài gấp đôi hiện nay, thì phần đầu và phần đuôi cộng lại sẽ dài bằng phần thân của cá. Vậy mỗi phần của con cá có độ dài bao nhiêu?
  A - 
Phần đâu và đuôi cá dài 9 cm. Phần thân dài 27 cm.
  B - 
Phần đâu và đuôi cá dài 10 cm. Phần thân dài 29 cm.
  C - 
Phần đâu và đuôi cá dài 11 cm. Phần thân dài 31 cm.
  D - 
Phần đâu và đuôi cá dài 12 cm. Phần thân dài 34 cm.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 177
Trắc Nghiệm IQ - 188
Trắc Nghiệm IQ - 56
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 272
Trắc Nghiệm IQ - 152
Trắc Nghiệm IQ - 267
Trắc Nghiệm IQ - 97
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 145
Trắc Nghiệm IQ - 50
Trắc Nghiệm IQ - 99
Trắc Nghiệm IQ - 200
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters