WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 280
Giáo sư Das đã trình bày bản tham luận về "Các qui tắc và Công cụ trí tuệ: Chỉ số IQ đã trở nên lỗi thời như thế nào" tại Hội nghị Tâm lý học Quốc tế lần thứ 28 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 8, hệ thống hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ông đã xác định 4 "qui tắc trí tuệ" đi sâu vào việc xử lý thông tin. Các qui tắc bao gồm quan điểm cho rằng trí tuệ không phải là bất biến mà chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như nhu cầu học tập và văn hóa, năng lực nhận thức, thậm chí cả việc đi học, cũng như năng lực cá nhân để xử lý những thông tin như ngôn ngữ và nhận diện khuôn mặt.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:06:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ô nào dưới đây chứa tất cả các phần tạo thành hình ảnh cho sẵn?
  A - 
Ô A
  B - 
Ô B
  C - 
Ô C
2-
Cho hình:


Hình nào trong các hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Hai hình nào dưới đây ghép lại thành hình cho sẵn?:
  A - 
A & C
  B - 
B & D
  C - 
E & F
  D - 
A & D
  E - 
D & E
  F - 
D & F
4-
Phải thay hình nào vào ô vuông có dấu chấm hỏi để khung hình dưới đây tuân theo quy luật nào đó?
  A - 
Một chấm đỏ
  B - 
Ngôi sao trắng
5-
Bạn hãy ghép 4 mẩu kính bên dưới vào từng cửa sổ bị hỏng nhé?
  A - 
a và e; b và f; c và g; d và h
  B - 
a và h; b và g; c và e; d và f
  C - 
a và f; b và e; c và h; d và g
  D - 
a và g; b và e; c và h; d và f
6-
Phải thay hình nào vào ô vuông có dấu chấm hỏi để khung hình dưới đây tuân theo quy luật nào đó?
  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
7-
Trong các khối màu a, b, c và d, có 3 khối xuất hiện trong hình trên cùng, một khối thì không – bạn hãy tinh mắt tìm ra khối màu đó nhé. Cẩn thận, các khối màu có thể chưa xoay về cùng chiều.
  A - 
Khối màu a
  B - 
Khối màu b
  C - 
Khối màu c
  D - 
Khối màu d
8-
Chữ Q dưới đây chiếm khoảng không gian với diện tích bao nhiêu, bạn hãy tính thử xem!
  A - 
6.200 mm2
  B - 
6.000 mm2
  C - 
5.800 mm2
  D - 
5.600 mm2
  E - 
5.400 mm2
9-
Hai viên cảnh sát Kaplutski và Wojowitz rất thích ăn bánh rán trong lúc làm nhiệm vụ. Tính trong một tuần, Kaplutski đã ăn 12 chiếc bánh rán phết mứt, còn Wojowitz ăn 28 chiếc bánh. Vậy số bánh của Wojowitz chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số bánh rán hai người đã ăn ?
  A - 
50%
  B - 
60%
  C - 
70%
  D - 
80%
  E - 
90%
  F - 
95%
10-
Các viên xúc xắc dưới đây đã bị đổi chỗ. Bạn hãy tìm ra thứ tự đúng, dựa vào các gợi ý sau: Viên màu xanh da trời nằm giữa hai viên số có lẻ. Viên màu xanh lục ở ngay bên trái của viên có số chấm là 1. Viên có số chấm là 2 nằm ngay bên phải của viên màu vàng. Hai viên xúc xắc ở ngoài cùng bên phía tay trái có tổng số chấm là 10.
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 149
Trắc Nghiệm IQ - 191
Trắc Nghiệm IQ - 38
Trắc Nghiệm IQ - 161
Trắc Nghiệm IQ - 271
Trắc Nghiệm IQ - 210
Trắc Nghiệm IQ - 204
Trắc Nghiệm IQ - 219
Trắc Nghiệm IQ - 88
Trắc Nghiệm IQ - 231
Trắc Nghiệm IQ - 62
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 58
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 196
Trắc Nghiệm IQ - 230
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters