WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:52:54 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:
  A - 
Vật ở vị trí có pha dao động cực đại.
  B - 
Vật ở vị trí có li độ cực đại.
  C - 
Gia tốc của vật đạt cực đại.
  D - 
Vật ở vị trí có li độ bằng không.
2-
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm, bề rộng quang phổ bậc 3 thu được trên màn là 2,16 mm. Khoảng cách từ hai khe S1S2 đến màn là 1,9 m. Tìm khoảng cách giữa hai khe S1, S2?
  A - 
a = 0,95mm
  B - 
a = 0,75mm
  C - 
a = 1,2mm
  D - 
a = 0,9mm
3-
Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và tụ (F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định tần số 50 Hz. Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị R = R1 và R = R2 thì công suất của mạch điện đều bằng nhau. Khi đó tích số R1.R2 là:
  A - 
2.104
  B - 
102
  C - 
2.102
  D - 
104
4-
Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là ƒ1 = 6 kHz; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là ƒ2 = 8 kHz. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là bao nhiêu?
  A - 
ƒ = 7kHz.
  B - 
ƒ = 4,8kHz.
  C - 
ƒ = 10kHz.
  D - 
fƒ= 14kHz.
5-
Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là:
  A - 
4,5%
  B - 
6%
  C - 
9%
  D - 
3%
6-
Dao động của con lắc lò xo có biên độ A . Khi động năng bằng thế năng thì vật có li độ x :
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Hai khe Iâng cách nhau 3 mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
  A - 
Vân sáng bậc 2.
  B - 
Vân sáng bậc 3.
  C - 
Vân tối thứ 2.
  D - 
Vân tối thứ 3.
8-
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là (cm); (cm) (t đo bằng giây). Xác định vận tốc cực đại của vật.
  A - 
50 m/s
  B - 
50 cm/s
  C - 
5 m/s
  D - 
5 cm/s
9-
Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V – 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?
  A - 
k = 0,25.
  B - 
k = 0,5.
  C - 
k = 0,75.
  D - 
k = 0,15.
10-
Chọn câu đúng. Trạng thái dừng là:
  A - 
Trạng thái electron không chuyển động quanh hạt nhân.
  B - 
Trạng thái đứng yên của nguyên tử.
  C - 
Trạng thái hạt nhân không dao động.
  D - 
Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.
11-
Tính chất nào sau đây không phải của tia Rơnghen.
  A - 
Bị lệch hướng trong điện trường.
  B - 
Có khả năng đâm xuyên mạnh.
  C - 
Có tác dụng làm phát quang một số chất.
  D - 
Có tác dụng sinh lý như huỷ diệt tế bào.
12-
Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
  A - 
Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động.
  B - 
Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.
  C - 
Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.
  D - 
Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.
13-
Các ngôi sao được sinh ra từ những khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực hấp dẫn. Tốc độ góc quay của sao:
  A - 
Giảm đi
  B - 
Không đổi
  C - 
Bằng không
  D - 
Tăng lên
14-
Một con lắc vật lí có khối lượng 2 kg, khoảng cách từ trọng tâm của con lắc đến trục quay là 1 m, dao động điều hòa với tần số góc bằng 2 rad/s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Momen quán tính của con lắc này đối với trục quay là:
  A - 
6,8 kg.m2.
  B - 
9,8 kg.m2.
  C - 
4,9 kg.m2.
  D - 
2,5 kg.m2.
15-
Trái Đất xem gần đúng là một quả cầu quay đều có bán kính 6370 km. Gia tốc hướng tâm tại một điểm M trên mặt đất ở vĩ độ 60o là:
  A - 
0,7 m/s2
  B - 
1,7 m/s2
  C - 
7,1 cm/s2
  D - 
1,7 cm/s2
16-
Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số giữa tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là:
  A - 
16
  B - 
1/16
  C - 
1/9
  D - 
9
17-
Một bánh xe quay nhanh dần đều không vận tốc đầu. Sau 10 giây, nó đạt tốc độ góc 20 rad/s. Góc mà bánh xe quay được trong giây thứ 10 là:
  A - 
100 rad.
  B - 
2 rad.
  C - 
19 rad.
  D - 
200 rad.
18-
Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đại lượng nào không phải là hằng số ?
  A - 
Momen quán tính
  B - 
Gia tốc góc
  C - 
Khối lượng
  D - 
Tốc độ góc
19-
Người B đang đứng yên bên đường, người A lái ôtô đi ra xa người B và tiến về vách đá với tốc độ 15 m/s. Người A bấm còi ôtô và nghe thấy tần số còi là 800 Hz, hỏi người B nghe được mấy âm thanh có tần số bao nhiêu? Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s:
  A - 
1 âm; 766 Hz
  B - 
1 âm; 835 Hz
  C - 
2 âm; 766 Hz và 837 Hz
  D - 
2 âm; 766 Hz và 835 Hz
20-
Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 5 là 13,25Ao. Một bán kính khác bằng 4,47.10-10 m sẽ ứng với bán kính quỹ đạo Bohr thứ:
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 167
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 23 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 16 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 13 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 117
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 126
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 14 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 06 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 213
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters