Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Bài 3: Sự biến đổi chất
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:32:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phân biệt sự khác nhau giữa hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.
  A - 
Trong hiện tượng hoá học có sinh ra chất mới, trong hiện tượng vật lí không sinh ra chất mới.
  B - 
Trong hiện tượng hoá học không có sinh ra chất mới, trong hiện tượng vật lí sinh ra chất mới.
2-
Chất bị biến đổi và chất sinh ra sau phản ứng hoá học được gọi là gì?
  A - 
Chất biến đổi là chất tham gia phản ứng (tức tác chất). Chất mới sinh ra là sản phẩm (tức chất tạo thành sau phản ứng).
  B - 
Chất biến đổi là sản phẩm, chất sinh ra là tác chất.
3-
Trong các hiện tượng mô tả sau đây, đâu là hiện tượng hoá học?
  A - 
Nước đá tan ra thành nước lỏng.
  B - 
Đốt cháy lưư huỳnh ngoài không khí, lưu huỳnh hoá hợp với oxi tạo ra chất khí có mùi hắc (có tên là khí sunfurơ).
4-
Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu có thể dự đoán được đó là hiện tượng hoá học.
  A - 
Nếu có chất mới sinh ra thì chất này phải có những tính chất mới giống với chất ban đầu.
  B - 
Nếu có chất mới sinh ra thì chất này phải có những tính chất mới khác với chất ban đầu.
5-
Hãy nêu điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra:
  A - 
Các chất phải tiếp xúc với nhau. Thường cần đun nóng, nhất là lúc ban đầu.
  B - 
Đun nóng một chất.
6-
Than cháy mạnh hơn trong trường hợp nào ?
  A - 
Trong Oxi
  B - 
Trong không khí
7-
Tại sao khi đưa than vào đốt lò, người ta phải đập nhỏ than?
  A - 
Để giảm diện tích tiếp xúc giữa than với khí oxi do vậy phản ứng cháy của than xảy ra dễ hơn.
  B - 
Để tăng diện tích tiếp xúc giữa than với khí oxi do vậy phản ứng cháy của than xảy ra dễ hơn.
8-
Khi được nung nóng trong lò, đá vôi bị phân huỷ sinh ra gì?
  A - 
Vôi sống và khí cacbonic
  B - 
Khí oxi và không khí
9-
Vì sao sắt để trong không khí ẩm dễ bị sét gỉ ?
  A - 
Sắt tác dụng với khí cacbonic
  B - 
Sắt tác dụng với oxi và không khí ẩm lâu ngày tạo ra lớp sét gỉ.
10-
Vì sao người ta có thể phòng chống sét gỉ bằng cách bôi dầu, mỡ trên bề mặt các đồ dùng bằng sắt?
  A - 
Lớp dầu mỡ này có tác dụng làm các đồ vật bằng sắt tiếp xúc với oxi và hơi ẩm.
  B - 
Lớp dầu mỡ này có tác dụng cách ly đồ vật với oxi và hơi ẩm.
 
[Người đăng: Dương Quốc Đoàn]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Phản Ứng Hóa Học - Bài 03
Dung Dịch - Bài 08
Oxi - Không Khí - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 16
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 21
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 23
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 18
Dung Dịch - Bài 02
Dung Dịch - Bài 25
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 20
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Dung Dịch - Bài 17
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Dung Dịch - Bài 01
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters