WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:10:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
  A - 
Oxit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.
  B - 
Oxit tác dụng với axit tạo thành muối và nước.
  C - 
Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
  D - 
Oxit axit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.
2-
Oxit axit là:
  A - 
những oxit tác dụng được với axit tạo thành muối và nước.
  B - 
hợp chất của tất cả phi kim và oxi.
  C - 
hợp chất của tất cả kim loại và oxi.
  D - 
những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.
3-
Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại được trong một bình chứa?
  A - 
Canxi oxit và axit clohiđric.
  B - 
Đồng (II) hiđroxit và natri hiđroxit.
  C - 
Khí cacbonic và canxi hiđroxit.
  D - 
Natri oxit và nước.
4-
Một hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và CaO. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp này, người ta cần phải dùng dư:
  A - 
nước
  B - 
dung dịch NaOH
  C - 
dung dịch axit HCl
  D - 
dung dịch muối NaCl
5-
Cặp chất nào sau đây có phản ứng xảy ra?
  A - 
CO2 + BaO
  B - 
CuO + KOH
  C - 
SO2 + HCl
  D - 
H2O + FeO
6-
Đất chua là do trong đất có axit. Để khử chua, ta phải dùng chất nào sau đây?
  A - 
CaO
  B - 
SO2
  C - 
NaCl
  D - 
HCl
7-
Phương pháp nào sau đây được dùng để điều chế canxi oxit trong công nghiệp ?
  A - 
Cho canxi tác dụng trực tiếp với oxi.
  B - 
Nung đá vôi trên ngọn lửa đèn cồn.
  C - 
Nung đá vôi ở nhiệt độ cao trong lò công nghiệp hoặc lò thủ công.
  D - 
Nung CaSO4 trong lò công nghiệp.
8-
Phân huỷ hoàn toàn 1 tấn đá vôi ở nhiệt độ cao thì thu được bao nhiêu tấn vôi sống (biết hiệu suất của phản ứng là 80%, Ca = 40, O = 16, C= 12)?
  A - 
0,56 tấn
  B - 
0,448 tấn
  C - 
0,8 tấn
  D - 
0,5 tấn
9-
Thể tích khí CO2 thu được (đktc) khi nung 100g đá vôi là bao nhiêu (coi hiệu suất của phản ứng là 100%)?
  A - 
100 lít
  B - 
22,4 lít
  C - 
50 lít
  D - 
44,8 lít
10-
Chọn đáp án đúng.
Để loại tạp chất CaO ra khỏi khỏi bột CuO, cách đơn giản nhất là :
  A - 
Cho hỗn hợp trên vào nước khuấy kĩ rồi lọc lấy chất rắn không tan.
  B - 
Cho hỗn hợp vào dung dịch axit HCl, khuấy kĩ rồi lọc lấy chất rắn không tan.
  C - 
Cho hỗn hợp vào nước, sục khí cacbonic, khuấy kĩ rồi lọc lấy chất rắn không tan.
  D - 
Nung hỗn hợp ở nhiệt độ cao.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 09
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 21
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 48
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 40
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 06
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 32
Kim Loại - Bài 01
Kim Loại - Bài 08
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 07
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 07
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 42
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 11
Kim Loại - Bài 10
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 68
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 01
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 04
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 30
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 29
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters