WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:57:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kết quả của phép tính: (viết kết quả dưới dạng thập phân và đơn vị đo là ha).
  A - 
2,04 ha
  B - 
20,04 ha
  C - 
200,4 ha
  D - 
2004 ha
2-
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 6 cm và chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích khu vườn với số đo là là m2?
  A - 
18000m2
  B - 
180000m2
  C - 
1800m2
  D - 
180m2
3-
Cho ; lấy 30% số a thì được số ?
  A - 
0,53
  B - 
0,425
  C - 
0,42
  D - 
0,525
4-
Một thùng chứa dầu, đem đổ đầy vào 18 chai mỗi chai 0,85 lít và dư 0,7 lít. Hỏi thùng đó chứa bao nhiêu lít dầu?
  A - 
16 lít
  B - 
15,5 lít
  C - 
18 lít
  D - 
18,5 lít
5-
Một người đi bộ từ A đến B mất 2 giờ. Giờ đầu đi được 60% quãng đường AB và giờ thứ hai đi được 7,6 km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?
  A - 
15km
  B - 
19km
  C - 
16km
  D - 
16,5km
6-
Tính: 0,8tấn 65% - 9 yến 7kg ( viết kết quả dưới dạng số thập phân và đơn vị đo là tạ):
  A - 
4,21 tạ
  B - 
4,2 tạ
  C - 
4,23 tạ
  D - 
4,25 tạ
7-
Tìm x biết:
  A - 
x = 2,4
  B - 
x = 24
  C - 
x = 240
  D - 
x = 0,24
8-
Đem số tiền 60 triệu đồng gửi vào ngân hàng. Sau một tháng người gửi nhận được cả vốn lẫn lời là 60 162 000 đồng. Tính lãi suất hàng tháng của ngân hàng?
  A - 
0,27%
  B - 
0,28%
  C - 
0,29%
  D - 
0,3%
9-
Chiều dài thật của một con đường là 130,4km và chiều dài của con đường này trên bản đồ là 65,2cm. Tính tỉ lệ của bản đồ ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tuổi của hai bố con cộng lại là 63 tuổi và tuổi cha bằng 250% tuổi con. Hỏi con bao nhiêu tuổi?
  A - 
19 tuổi
  B - 
22 tuổi
  C - 
18 tuổi
  D - 
21 tuổi
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 31
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 06
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters