WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:35:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Quãng đường AB dài 90 km. nếu ô tô và xe đạp đi ngược chiều nhau thì sau 1 giờ 48 phút hai xe gặp nhau. Còn ô tô và xe đạp đi cùng chiều thì sau 3 giờ hai xe gặp nhau. Biết rằng hai xe khởi hành cùng một lúc. Tính vận tốc ô tô?
  A - 
10km/giờ
  B - 
40km/giờ
  C - 
50km/giờ
  D - 
30 km/giờ
2-
Một người đi bộ đi được 3,5 km trong thời gian 35 phút. Hỏi người đó phải đi trong bao lâu mới hết quãng đường 6km?
  A - 
1 giờ 10 phút
  B - 
1 giờ 20 phút
  C - 
1 giờ
  D - 
1 giờ 15 phút
3-
Quãng đường sông AB dài 81 km. Ca nô 1 đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 26km/ giờ, cùng lúc đó ca nô 2 đi ngược dòng từ B đến A với vận tốc 19 km/giờ. Nếu hai ca nô cùng khởi hành lúc 6 giờ 35 phút thì sau bao lâu hai ca nô gặp nhau?
  A - 
1 giờ 48 phút
  B - 
8 giờ 13 phút
  C - 
7 giờ 23 phút
  D - 
8 giờ 23 phút
4-
Kết quả của phép tính:

  A - 
1 giờ 30 phút
  B - 
1 giờ 15 phút
  C - 
2 giờ 30 phút
  D - 
3 giờ 30 phút
5-
Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 96 km/giờ. Hỏi với vận tốc đó cá heo bơi 4800m mất bao nhiêu phút?
  A - 
2 phút
  B - 
3 phút
  C - 
4 phút
  D - 
5 phút
6-
Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 94 km/giờ. Hỏi với vận tốc đó thì loài báo gấm chạy trong giờ được bao nhiêu mét?
  A - 
3000m
  B - 
2500m
  C - 
25000m
  D - 
30000m
7-
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ cùng lúc đó một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 72 km/giờ. Hỏi sau thời gian bao lâu thì hai xe cách nhau 63 km?
  A - 
1 giờ 25 phút
  B - 
2 giờ 25 phút
  C - 
1 giờ 20 phút
  D - 
2 giờ 20 phút
8-
Một ôtô dự định đi từ A đến B mất 3 giờ 12 phút nhưng thực tế vận tốc của ôtô chỉ bằng 80% vận tốc dự tính. Hỏi thực tế ôtô đi từ A đến B mất bao nhiêu lâu?
  A - 
4 giờ
  B - 
4 giờ 30 phút
  C - 
3 giờ 55 phút
  D - 
Không tính được vì không có quãng đường
9-
Một ôtô đi từ Nha Trang đến thành phố Đà Nẵng mất 8 giờ và từ Đà Nẵng trở về Nha Trang mất 10 giờ. Hỏi vận tốc lúc đi bằng bao nhiêu phần trăm lúc về?
  A - 
120%
  B - 
125%
  C - 
115%
  D - 
105%
10-
Tính : 4 giờ 35 phút + 16 giờ 40 phút : 5.
  A - 
5 giờ 15 phút
  B - 
6 giờ 45 phút
  C - 
7 giờ 55 phút
  D - 
8 giờ 5 phút
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 15
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 05
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 19
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters