Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:50:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kết quả của phép tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Giá trị của biểu thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Xét các đẳng thức:
(1)
(2)
(3)
Đẳng thức nào sai?
  A - 
Chỉ (1)
  B - 
Chỉ (2)
  C - 
Chỉ (3)
  D - 
Không đẳng thức nào sai
4-
Cho a ≥ 0 và b ≥ 0, một học sinh chứng minh như sau:
(1) Đặt , ta có:


(2) ⟹ M2 = N2
(3) Từ đó, M = |N|
(4) Vậy
Lời giải trên đúng hay sai, nếu sai thì sai từ giai đoạn nào?
  A - 
Lời giải trên đúng hoàn toàn
  B - 
Lời giải trên sai từ giai đoạn (1)
  C - 
Lời giải trên sai từ giai đoạn (2)
  D - 
Lời giải trên sai từ giai đoạn (4)
5-
Phương trình có số nghiệm là:
  A - 
Một nghiệm
  B - 
Hai nghiệm
  C - 
Vô số nghiệm, x ϵ R
  D - 
Vô nghiệm
6-
Chọn kết quả đúng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Tính . Kết quả lần lượt các số là:
  A - 
10, 9a, 20, 9a
  B - 
10, 9a, 30, 9a
  C - 
10, 9a, 40, 9a
  D - 
Các câu trên đều sai
8-
Cho các biểu thức (1) (2) (3) (4) . Sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
  A - 
(3), (1), (4), (2)
  B - 
(2), (3), (4), (1)
  C - 
(4), (2), (3), (1)
  D - 
(4), (2), (1), (3)
9-
Kết quả của phép tính là:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
− 1
10-
Khai phương tích ta được kết quả:
  A - 
1200
  B - 
12
  C - 
120
  D - 
240
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Đường Tròn - Bài 80
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 10
Đường Tròn - Bài 75
Căn số - Bài 21
Đường Tròn - Bài 78
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 09
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 11
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 14
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 23
Căn số - Bài 03
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 04
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 11
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 32
Căn số - Bài 05
Đường Tròn - Bài 30
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 02
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 17
Đường tròn - Bài 01
Căn Số - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters