Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:00:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tương thiên nhiên sau đây ?
  A - 
Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần
  B - 
Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa
  C - 
Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường
  D - 
Khi mưa giông thường có sấm sét
2-
Trong các thí nghiệm sau đây với một chất, thí nghiêm nào có sự biến đổi hoá học?
  A - 
Hoà tan một ít chất rắn màu trắng vào nước lọc để loại bỏ các chất bẩn không tan được dung dịch
  B - 
Đun nóng dung dịch, nước chuyển thành hơI, thu được chất rắn ở dạng hạt màu trắng
  C - 
Mang các hạt chất rắn nghiền được bột màu trắng
  D - 
Nung bột màu trắng này, màu trắng không đổi nhưng thoát ra một chất khí có thể làm đục nước vôi trong
3-
Lái xe sau khi uống rượu thường gây tai nạn nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông có thể phát hiện sự vi phạm này bằng một dụng cụ phân tích hơi thở. Theo em thì dụng cụ phân tích hơi thở được đo là do:
  A - 
rượu làm hơi thở nóng nên máy đo được
  B - 
rượu làm hơi thở gây biến đổi hoá học nên máy ghi nhận được
  C - 
rượu làm hơi thở khô hơn nên máy máy ghi độ ẩm thay đổi
  D - 
rượu gây tiết nhiều nước bọt nên máy biết được
4-
Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?
  A - 
Có chất kết tủa(chất không tan)
  B - 
Có chất khí thoát ra( sủi bọt)
  C - 
Có sự thay đổi màu sắc
  D - 
Một trong số các dấu hiệu trên
5-
Trong phản ứng hoá học, hạt vi mô nào được bảo toàn?
  A - 
Hạt phân tử
  B - 
Hạt nguyên tử
  C - 
Cả hai loại hạt trên
  D - 
Không loại hạt nào được
6-
Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?
  A - 
Từ màu này chuyển sang màu khác
  B - 
Từ trạng thái rắn chuyển sang trạng thái lỏng
  C - 
Từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái hơi
  D - 
Từ trạng rắn chuyển sang trạng thái hơi
7-
Một vật thể bằng sắt để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi thế nào so với khối lượng của vật trước khi gỉ?
  A - 
Tăng
  B - 
Giảm
  C - 
Không thay đổi
  D - 
Không thể biết
8-
Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phảI chứa cùng:
  A - 
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  B - 
Số nguyên tử trong mỗi chất
  C - 
Số phân tử trong mỗi chất
  D - 
Số nguyên tố tạo ra chất
9-
Hiđro và oxi tác dụng với nhau tạo thành nước. Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?
  A - 
2H + O → H2O
  B - 
H2 + O → H2O
  C - 
H2 + O2 → 2H2O
  D - 
2H2 + O2 → 2H2O
10-
Khí nitơ và khí hiđro tác dụng với nhau tạo khí amoniac(NH3). Phương trình hoá học ở phương án nào dưới đây đã viết đúng?
  A - 
N + 3H → NH3
  B - 
N2 + H2 → NH3
  C - 
N2 + H2 → 2NH3
  D - 
N2 + 3H2 → 2NH3
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 14
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 02
Ôn Tập Chương 1. Phần A
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 08
Dung Dịch - Bài 21
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Dung Dịch - Bài 06
Dung Dịch - Bài 08
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 16
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 14
Oxi - Không Khí - Bài 11
Dung Dịch - Bài 13
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Dung Dịch - Bài 29
Dung Dịch - Bài 30
Dung Dịch - Bài 17
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 10
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 12
Phản Ứng Hóa Học - Bài 09
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters