Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:59:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phương trình hoá học nào dưới đây biểu diễn đúng phản ứng cháy của rượu etylic tạo ra khí cacbon và nước
  A - 
C2H5OH + O2 → CO2 + H2O
  B - 
C2H5OH + O2 → 2CO2 + H2O
  C - 
C2H5OH + O2 → CO2 + 3H2O
  D - 
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
2-
Đốt cháy khí amoniăc (NH3) trong khí oxi O2 thu được khí nitơ oxit(NO) và nước. Phương trình phản ứng nào sau đây viết đúng?
  A - 
NH3 + O2 → NO + H2O
  B - 
2NH3 + O2 → 2NO + 3H2O
  C - 
4NH3 + O2 → 4NO + 6H2O
  D - 
4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
3-
Đốt photpho(P) trong khí oxi(O2) thu được điphotphopentaoxit (P2O5). Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
  A - 
2P + 5O2 → P2O5
  B - 
2P + O2 → P2O5
  C - 
2P + 5O2 → 2P2O5
  D - 
4P + 5O2 → 2P2O5
4-
Đốt cháy quặng pirit sắt(FeS2) thu được sắt (III) oxit Fe2O3 và khí sunfuarơ SO2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
  A - 
FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
  B - 
FeS2 + O2 → Fe2O3 + 2SO2
  C - 
2FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
  D - 
4FeS2 +11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
5-
Cho natri(Na) tác dụng với H2O thu được xút( NaOH) và khí H2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
  A - 
Na + H2O → NaOH + H2
  B - 
2Na + H2O → 2NaOH + H2
  C - 
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
  D - 
3Na + 3H2O → 3NaOH + 3H2
6-
Cho nhôm (Al tác dụng với axit sunfuaric(H2SO4) thu được muối nhôm sunfat (Al2(SO4)3) và khí H2. Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
  A - 
Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
  B - 
2Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
  C - 
Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
  D - 
2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
7-
Khi làm thí nghiệm trực tiếp với photpho trắng phải:
  A - 
Cầm bằng tay có đeo găng
  B - 
Dùng cặp gắp nhanh mẩu photpho ra khỏi lọ và cho ngay vàop chậu đựng đầy nước khi chưa dùng đến
  C - 
Tránh cho tiếp xúc với nước
  D - 
Có thể để ngoài không khí
8-
Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào sau đây:
  A - 
Ngâm trong nước
  B - 
Ngâm trong rượu
  C - 
Ngâm trong dầu hoả
  D - 
Bỏ vào lọ
9-
Để pha loãng dung dịch axit H2SO4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, có thể tiến hành theo cách nào sau đây?
  A - 
Cho nhanh nước vào axit
  B - 
Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều
  C - 
Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều
  D - 
Cho từ từ vào nước và khuấy đều
10-
Khi làm thí nghiệm, dùng cặp gỗ để kẹp ống nghiệm, người ta thường:
  A - 
Kẹp ở vị trí 1/3 ống từ đáy lên
  B - 
Kẹp ở vị trí 1/3 ống từ miệng xuống
  C - 
Kẹp ở giữa ống nghiệp
  D - 
Kẹp ở bất kì vị trí nào
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 08
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 06
Dung Dịch - Bài 20
Hiđro - Nước - Bài 03
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 17
Oxi - Không Khí - Bài 16
Dung Dịch - Bài 24
Hiđro - Nước - Bài 13
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 16
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 03
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 14
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 21
Phản Ứng Hóa Học - Bài 07
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 10
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters