Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Oxi - Không Khí - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:01:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Oxit nào sau đây có phần trăm khói lượng oxi nhỏ nhất? (cho Cr= 52; Al=27; As= 75; Fe=56)
  A - 
Cr2O3
  B - 
Al2O3
  C - 
As2O3
  D - 
Fe2O3
2-
Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,40g cacbon trong 4,80g oxi thì thu được tối đa bao nhiêu gam khí CO2?
  A - 
6,6g
  B - 
6,5g
  C - 
6,4g
  D - 
6,3g
3-
Một oxit trong đó cứ 12 phần khối lượng lưu huỳnh thì có 18 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của của oxit là:
  A - 
SO2
  B - 
SO3
  C - 
S2O
  D - 
S2O3
4-
Một loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì có 6 phần oxi(về khối lượng). Công thức của oxit sắt là:
  A - 
FeO
  B - 
Fe2O3
  C - 
Fe3O4
  D - 
Không xác định
5-
Một loại đồng oxit có tỉ lệ khối lượng giữa Cu và O là 8:1. Công thức hoá học của oxit này là:
  A - 
CuO
  B - 
Cu2O
  C - 
CuO2
  D - 
Cu2O2
6-
Đốt chấy 3,2g lưu huỳnh trong một bình chứa 1,12 lít khí O2(đktc). Thể tích khi SO2 thu được là:
  A - 
4,48lít
  B - 
2,24 lít
  C - 
1,12 lít
  D - 
3,36 lít
7-
Cho các chất sau:
1. FeO
2. KClO3
3. KMnO4
4. CaCO3
5. Không khí
6. H2O
Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:
  A - 
1, 2, 3, 5
  B - 
2, 3, 5, 6
  C - 
2, 3
  D - 
2, 3, 5
8-
Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất:
  A - 
Khí oxi tan trong nước
  B - 
Khí oxi ít tan trong nước
  C - 
Khí oxi khó hoá lỏng
  D - 
Khí oxi nhẹ hơn nước
9-
Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất:
  A - 
Khí oxi nhẹ hơn không khí
  B - 
Khí oxi nặng hơn không khí
  C - 
Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí
  D - 
Khí oxi ít tan trong nước
10-
Sự oxi hoá chậm là:
  A - 
Sự oxi hoá mà không toả nhiệt
  B - 
Sự oxi hoá mà không phát sáng
  C - 
Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng
  D - 
Sự tự bốc cháy
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Oxi - Không Khí - Bài 14
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 16
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 12
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Oxi - Không Khí - Bài 15
Phản Ứng Hóa Học - Bài 14
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 20
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 26
Dung Dịch - Bài 18
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 19
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 10
Bài 5: Nguyên Tử
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 14
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 29
Dung Dịch - Bài 15
Phản Ứng Hóa Học - Bài 03
Hiđro - Nước - Bài 13
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters