WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:29:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các nguyên tố được chia thành mấy loại chính?
  A - 
Nguyên tố hoá học được chia thành hai loại chính: kim loại và phi kim.
  B - 
Nguyên tố hoá học được chia thành ba loại chính: kim loại, phi kim và chất khí.
2-
Tính chất chung của kim loại?
  A - 
Thường là chất lỏng; không có ánh kim ; không dẫn điện, dẫn nhiệt.
  B - 
Thường là chất rắn (riêng thuỷ ngân là chất lỏng); có ánh kim (có vẻ sáng); dẫn điện, dẫn nhiệt.
3-
Tính chất chung của phi kim?
  A - 
Là chất khí (oxi; nitơ...) hay chất rắn (lưu huỳnh; cacbon...); không có ánh kim; không dẫn điện; dẫn nhiệt.
  B - 
Là chất chất rắn (lưu huỳnh; cacbon...); có ánh kim; dẫn điện; dẫn nhiệt.
4-
Lưu huỳnh là dạng tự do của nguyên tố nào?
  A - 
Lưu huỳnh là dạng tự do của nguyên tố sắt.
  B - 
Lưu huỳnh là dạng tự do của nguyên tố lưu huỳnh.
5-
Nguyên tố clo, nguyên tố natri tồn tại ở dạng hoá hợp trong chất nào?
  A - 
Nguyên tố clo, nguyên tố natri tồn tại ở dạng hóa hợp trong chất muối ăn
  B - 
Nguyên tố clo, nguyên tố natri tồn tại ở dạng hóa hợp trong chất kiềm
6-
Viết kí hiệu hoá học biểu diễn các nguyên tố lưu huỳnh, hidro, đồng, kẽm, cacbon?
  A - 
S, H, Cu, Zn, C
  B - 
Fe, Na, Al, Ca, Cl
7-
Viết kí hiệu hoá học biểu diễn các nguyên tố sắt, natri, nhôm, canxi, và clo?
  A - 
Fe, Na, Al, Ca, Cl
  B - 
S, H, Cu, Zn, C
8-
Nguyên tố cabon ở dạng tự do trong những chất nào?
  A - 
Đá vôi, khí cacbonic
  B - 
kim cương; muội than; than chì.
9-
Nguyên tố cacbon ở dạng hoá hợp trong những hợp chất nào?
  A - 
Đá vôi; rượu etylic.
  B - 
Muối, nước
10-
Đá hoa được cấu tạo bởi các nguyên tố nào?
  A - 
Sắt; oxi; clo
  B - 
Canxi; cacbon; oxi.
 
[Người đăng: Dương Quốc Đoàn]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 1: Chất
Oxi - Không Khí - Bài 04
Bài 5: Nguyên Tử
Dung Dịch - Bài 02
Bài 3: Sự biến đổi chất
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Hiđro - Nước - Bài 01
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Hiđro - Nước - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 06
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 14
Oxi - Không Khí - Bài 09
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Hiđro - Nước - Bài 07
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 23
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 28
Phản Ứng Hóa Học - Bài 03
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 13
Phản Ứng Hóa Học - Bài 10
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 11
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 13
Dung Dịch - Bài 24
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 03
Phản Ứng Hóa Học - Bài 09
Dung Dịch - Bài 25
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 02
Oxi - Không Khí - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters