Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Hóa Vô Cơ - Đề 109
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:47:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một cốc thủy tinh chịu nhiệt, dung tích 20ml, đựng khoảng 5gam đường saccarozơ. Thêm vào cốc khoảng 10ml dung dịch H2SO4 đặc, dùng đũa thủy tinh trộn đều hỗn hợp. Hãy chọn phương án đúng trong số các miêu tả hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm:
  A - 
Đường saccarozơ chuyển từ màu trắng sang màu đen.
  B - 
Có khí thoát ra làm tăng thể tích của khối chất rắn màu đen.
  C - 
Sau 30 phút, khối chất rắn xốp màu đen tràn ra ngoài miệng cốc.
  D - 
A, B, C đều đúng.
2-
Các khí sinh ra trong thí nghiệm phản ứng của saccarozơ với dung dịch H2SO4 đặc bao gồm:
  A - 
H2S và CO2.
  B - 
H2S và SO2.
  C - 
SO3 và CO2.
  D - 
SO2 và CO2
3-
Cho V lit khí SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch brom dư. Thêm dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp trên thì thu được 2,33g kết tủa. V nhận giá trị nào trong số các phương án sau?
  A - 
0,112 lit
  B - 
0,224 lit
  C - 
1,120 lit
  D - 
2,24 lit.
4-
Thêm từ từ dung dịch BaCl2 vào 300ml dung dịch Na2SO4 1M cho đến khi khối lượng kết tủa bắt đầu không đổi thì dừng lại, hết 50ml. Nồng độ mol/l của dung dịch BaCl2 là:
  A - 
6,0M.
  B - 
0,6M.
  C - 
0,06M.
  D - 
0,006M
5-
Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào bình đựng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu gam?
  A - 
1,15
  B - 
11,5
  C - 
15,1
  D - 
1,51
6-
Công thức hoá học nào sau đây không phải là của thạch cao?
  A - 
CaSO4.
  B - 
CaSO4.2H2O
  C - 
CaCO3.MgCO3.
  D - 
2CaSO4. H2O
7-
Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO2 và CO2?
  A - 
Dung dịch brom trong nước.
  B - 
Dung dịch NaOH.
  C - 
Dung dịch Ba(OH)2
  D - 
Dung dịch Ca(OH)2
8-
Sau khi ozon hoá 100ml khí oxi, đưa nhiệt độ về trạng thái trước phản ứng thì áp suất giảm 5% so với áp suất ban đầu. Thành phần % của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là:
  A - 
5%
  B - 
10%
  C - 
15%
  D - 
20%
9-
Có các dung dịch đựng riêng biệt: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ được dùng thêm một dung dịch thì dùng dung dịch nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên?
  A - 
Dung dịch phenolphtalein
  B - 
Dung dịch quỳ tím
  C - 
Dung dịch AgNO3
  D - 
Dung dịch BaCl2
10-
Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 2M dư thì thu được 6,72 lit khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:
  A - 
40,1g
  B - 
41,1g
  C - 
41,2g
  D - 
14,2g
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hóa Đại Cương - Đề 10
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Đại Cương - Đề 13
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 431
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 288
Hóa Vô Cơ - Đề 94
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 475
Hóa Vô Cơ - Đề 84
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 38
Luyện thi đại học - Hóa học - Đề 24
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 206
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 426
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 433
Hóa Vô Cơ - Đề 80
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 174
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 441
Hóa vô cơ - Đề 63
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 412
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 314
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 390
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 18
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 178
Luyện thi đại học - Đề 5
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters