Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:17:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?
  A - 
Người đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao để xây nhà
  B - 
Dùng búa để nhổ đinh
  C - 
Lăn bằng tay một thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên sàn xe tải
  D - 
Lăn thùng phuy trên mặt đường ngang bằng tay
2-
Khi kéo trực tiếp ống bê tông lên theo phương thẳng đứng thì gặp những khó khăn gì?
  A - 
Tư thế đứng không vững chắc, dễ ngả
  B - 
Phải tính đến khả năng chịu lực của dây kéo
  C - 
Phải cần nhiều người
  D - 
Cả ba câu trên đều đúng
3-
Cần kéo ống bê tông lên như hình vẽ. Giả sử ống bê tông nặng 150kg và bốn người kéo đều như nhau thì mỗi người phải dùng lực kéo ít nhất là bao nhiêu?

  A - 
1500N
  B - 
375N
  C - 
500N
  D - 
300N
4-
Kết luận nào sau đây sai? Để nâng ống bê tông lên cao một cách dễ dàng, người ta có thể dùng các máy đơn giản sau:

  A - 
Cần cẩu (cần trục) (Hình a)
  B - 
Mặt phẳng nghiêng (Hình b)
  C - 
Đòn bẩy (Hình c)
  D - 
Ròng rọc (Hình d)
5-
Hãy chỉ ra trong các trường hợp sau, trường hợp nào không dùng máy cơ đơn giản:

  A - 
Dùng cần kéo nước (Hình vẽ)
  B - 
Dùng tay xách xô nước
  C - 
Dùng kéo cắt giấy
  D - 
Dùng tấm ván đặt nghiêng đưa thùng hàng lên ôtô tải
6-
Chọn đáp án đúng. Những dụng cụ nào nêu dưới đây là những máy cơ đơn giản:
  A - 
Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, lò xo
  B - 
Đòn bẩy, lò xo, ròng rọc
  C - 
Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc
  D - 
Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, đồng hồ
7-
Khi kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng, cần phải dùng lực có cường độ:
  A - 
Lớn hơn khối lượng vật
  B - 
Nhỏ hơn khối lượng vật
  C - 
Ít nhất bằng trọng lượng vật
  D - 
Ít nhất bằng khối lượng vật
8-
Ba người kéo một vật có khối lượng 120kg theo phương thẳng đứng, lực kéo của mỗi người ít nhất là:
  A - 
120N
  B - 
60N
  C - 
40N
  D - 
400N
9-
Khi dùng các máy cơ đơn giản ta có thể kéo ống bê tông lên cao một cách dễ dàng, vì:
  A - 
Tư thế đứng của ta vững vàng và chắc chắn hơn
  B - 
Ta có thể kết hợp được một phần lực của cơ thể
  C - 
Máy cơ đơn giản tạo được lực kéo lớn
  D - 
Lực kéo của ta có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật
10-
Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực như thế nào?
  A - 
Lực lớn hơn trọng lượng của vật
  B - 
Lực nhỏ hơn trọng lượng của vật
  C - 
Lực nhỏ hơn hoặc bằng trọng lượng của vật
  D - 
Lực lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters