WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:50:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Muốn chèn mục Chú thích vào slide hiện hành ta làm như sau:
  A - 
Chọn Picture
  B - 
Mở menu Insert/ Chọn Chart
  C - 
Mở menu Insert/ Chọn Object
  D - 
Mở menu Insert/ Chọn Comment
2-
Quan sát hộp thoại trên hình H.64 cho biết những đối tượng nào đã được đặt hiệu ứng:


  A - 
Đối tượng 1 và 2.
  B - 
Đối tượng 1, 2, 3 và 4
  C - 
Đối tượng 1,2 và 3.
  D - 
Đối tượng 4,5 và 6
3-
Muốn đặt hiệu ứng theo thứ tự xuất hiện và thời gian cho các đối tượng trên một slide, ta chọn Tab nào tronh hình H.64
  A - 
Tab Order & Timing
  B - 
Tab Effects
  C - 
Tab Chart Effects
  D - 
Tab Multimedia Setting
4-
Đặt hiệu ứng cho từng phần trong đối tượng là biểu đồ, từ hình H.64 ta chọn:
  A - 
Tab Order & Timing
  B - 
Tab Effects
  C - 
Tab Chart Effects
  D - 
Tab Multimedia Setting
5-
Muốn xem trước hiệu ứng của một Slide ta chọn trình đơn Slide show và chọn
  A - 
Custom animation
  B - 
Slide Transition
  C - 
Animation preview
  D - 
Preset animation
6-
Muốn chèn thêm một Slide mới ta nhấn tổ hợp phím nào?
  A - 
Nhấn Ctrl + N
  B - 
Nhấn Ctrl + O
  C - 
Nhấn Ctrl + M
  D - 
Nhấn Ctrl + D
7-
Muốn ghi chú thích cho các Slide ta chọn kiểu trình bày màn hình soạn thảo nào?
  A - 
Slide View
  B - 
Outline View
  C - 
Slide Sorter View
  D - 
Cả Normal View và Outline View
8-
Muốn định dạng cùng một lúc Font chữ, màu chữ, kích thước chữ cho tất cả các Slide cũ và mới ta chọn.
  A - 
Chọn trình đơn Format/ Font…
  B - 
Chọn trình đơn Format/ Replace font
  C - 
Chọn trình đơn View/ Master/ Slide master
  D - 
Chọn trình đơn View/ Header and Footer
9-
Có thể chèn đối tượng nào vào Slide Master ?
  A - 
Đối tượng chữ nghệ thuật WordArt
  B - 
Đối tượng ảnh
  C - 
Đối tượng Media Clip TB
  D - 
Clip Art, WordArt, ảnh và Media Clip DB
10-
Để sao chép một đối tượng trên Slide ta làm như sau:
  A - 
Chọn đối tượng, nhấn Ctrl + M
  B - 
Chọn đối tượng, mở menu Edit Duplicate
  C - 
Chọn đối tượng, mở menu Insert chọn Duplicate
  D - 
Chọn đối tượng, mở menu Edit chọn Copy
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 28
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 28
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 46
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 45
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 30
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 21
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 25
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 43
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 20
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters