WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:54:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình thang ABCD (AB // CD), biết = 60o, = 130o. Số đo góc B và góc D là:
  A - 
= 120o, = 50o
  B - 
= 50o, = 120o
  C - 
= 75o, = 95o
  D - 
Cả A, B, C đều sai
2-
Cho hình thang vuông như hình vẽ. Biết hiệu hai cạnh đáy bằng 4cm, cạnh bên bằng 6cm. Độ dài cạnh bên còn lại là:

  A - 
AD = cm
  B - 
AD = cm
  C - 
2 cm
  D - 
Một kết quả khác
3-
Hình bên là hình vẽ một chiếc thang. Trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

  A - 
4 hình thang
  B - 
5 hình thang
  C - 
6 hình thang
  D - 
7 hình thang
4-
Chọn câu trả lời sai:
  A - 
Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
  B - 
Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân
  C - 
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
  D - 
A, B, C có một câu sai
5-
Chọn câu trả lời sai. Cho hình thang cân ABCD ( đáy AB, CD) thì:
  A - 
AC = BD
  B - 
AD = BC
  C - 
=
  D - 
AB = CD
6-
Chọn câu trả lời đúng. Nếu ABCD là hình thang cân ( đáy AB, CD) thì:
  A - 
= , =
  B - 
= , =
  C - 
= , =
  D - 
+ = + = 180o
7-
Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có = 60o và cạnh đáy bằng AB bằng cạnh bên AD. Tính góc DBC.

  A - 
= 90o
  B - 
= 60o
  C - 
= 80o
  D - 
= 100o
8-
Cho hình thang cân có một trong các góc bằng 60o, cạnh bên bằng 24cm và tổng hai đáy bằng 44cm. Độ dài hai đáy hình thang là:
  A - 
8cm và 36cm
  B - 
10cm và 34cm
  C - 
12cm và 32cm
  D - 
14cm và 30cm
9-
Chọn câu trả lời sai. Cho tam giác ABC cân tại A. D, E lần lượt trên các cạnh AB, AC sao cho AD = AE. Ta có:
  A - 
BE = CD
  B - 
BD = CE
  C - 
DE // BC
  D - 
=
10-
Chọn câu trả lời sai. Cho ABCD là hình thang cân ( đáy AD, BC), O là giao điểm của AC và BD.
  A - 
OA = OB
  B - 
AC = BD
  C - 
OA = OD
  D - 
AB = CD
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 04
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 11
Phân thức đại số - Bài 09
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 15
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 04
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Bất phương trình bậc nhất - Bài 02
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 14
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 10
Phân Thức Đại Số - Bài 12
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Phân Thức Đại Số - Bài 15
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 17
Phân thức đại số - Bài 07
Tam giác đồng dạng - Bài 09
Phân thức đại số - Bài 10
Hình Học Lớp 8 - Bài 03
Hình Thang - Đề 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters