WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:30:51 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: x = 2,5cos(10πt + π/2) (cm). Tìm tốc độ trung bình của M trong 1 chu kỳ dao động:
  A - 
50(m/s)
  B - 
50(cm/s)
  C - 
5(m/s)
  D - 
5(cm/s)
2-
Đầu một lò xo gắn vào một âm thoa dao động với tần số 240(Hz). Trên lò xo xuất hiện một hệ thống sóng dừng, khoảng cách từ nút thứ 1 đến nút thứ 4 là 30(cm). Tính vận tốc truyền sóng:
  A - 
12(m/s)
  B - 
24(m/s)
  C - 
36(m/s)
  D - 
48(m/s)
3-
Chọn phát biểu đúng khi nói về các loại sóng vô tuyến:
  A - 
Sóng dài chủ yếu được dùng để thông tin dưới nước
  B - 
Sóng trung có thể truyền đi rất xa vào ban ngày
  C - 
Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung
  D - 
Cả A, B, C đều đúng
4-
Cho đoạn mạch như hình vẽ:

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là Ucd, UC, U. Biết Ucd = .UC và U = UC. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?
  A - 
Vì Ucd ≠ UC nên suy ra ZL ≠ ZC, vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng
  B - 
Cuộn dây có điện trở không đáng kể
  C - 
Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng
  D - 
Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng
5-
Hai đường đặc trưng vôn-ămpe của một tế bào quang điện cho trên đồ thị ở hình bên dưới là ứng với hai chùm sáng kích thích nào?

  A - 
Hai chùm sáng kích thích có cùng bước sóng
  B - 
Có cùng cường độ sáng
  C - 
Bước sóng khác nhau và cường độ sáng bằng nhau
  D - 
Bước sóng giống nhau và cường độ sáng bằng nhau
6-
Sự phát xạ cảm ứng là gì?
  A - 
Đó là sự phát ra phôtôn bởi một nguyên tử
  B - 
Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của một điện từ trường có cùng tần số
  C - 
Đó là sự phát xạ đồng thời của hai nguyên tử có tương tác lẫn nhau
  D - 
Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một phôtôn có cùng tần số
7-
Sau 8 phân rã α và 6 phân rã β. Hạt nhân 238U biến thành hạt nhân gì:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Các tương tác và tự phân rã các hạt sơ cấp tuân theo các định luật bảo toàn:
  A - 
Khối lượng, điện tích, động lượng, momen động lượng
  B - 
Điện tích, khối lượng, năng lượng nghỉ, động lượng
  C - 
Điện tích, khối lượng, năng lượng nghỉ, momen động lượng
  D - 
Điện tích, động lượng, momen động lượng, năng lượng toàn phần (bao gồm cả năng lượng nghỉ)
9-
Chọn câu sai:
  A - 
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
  B - 
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu nghĩa là bền vững hơn
  C - 
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng thu năng lượng
  D - 
Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu là phản ứng tỏa năng lượng
10-
Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, hai khe cách nhau 3(mm) và cách màn 3(m). Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng trong khoảng 0,41(µm) đến 0,65(µm). Số bức xạ cho vân tối tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 3(mm) là:
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
11-
Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào:
  A - 
Khối lượng của vật
  B - 
Tốc độ góc của vật
  C - 
Kích thước và hình dạng của vật
  D - 
Vị trí trục quay của vật
12-
Phương trình nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc góc ωω và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quay quanh một trục cố định?
  A - 
ω = 2 + 0,5t2 (rad/s)
  B - 
ω = 2 - 0,5t (rad/s)
  C - 
ω = -2 - 0,5t (rad/s)
  D - 
ω = -2 + 0,5t (rad/s)
13-
Cho một chất điểm chuyển động trên đường tròn tâm O như hình vẽ:

Có vectơ momen lực M/Δ không đổi hướng lên và momen động lượng L/Δ. Chất điểm chuyển động:
  A - 
Tròn đều cùng chiều kim đồng hồ
  B - 
Tròn nhanh dần đều ngược chiều kim đồng hồ
  C - 
Tròn chậm dần đều cùng chiều kim đồng hồ
  D - 
Tròn chậm dần đều ngược chiều kim đồng hồ
14-
Một thanh mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều dài λ, có thể quay xung quanh trục nằm ngang đi qua đầu A của thanh và vuông góc với thanh. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Momen quán tính của thanh đối với trục quay là I = 1/3m.λ2 và gia tốc rơi tự do là g. Nếu thanh được thả không vận tốc đầu từ vị trí nằm ngang thì tới vị trí thẳng đứng đầu B của thanh có tốc độ v bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
15-
Tính độ co chiều dài của một cái thước có chiều dài riêng bằng 30 (cm), chuyển động với tốc độ v = 0,8c:
  A - 
3(cm)
  B - 
6(cm)
  C - 
12(cm)
  D - 
18(cm)
16-
Một tàu hỏa từ xa chạy vào ga với vận tốc không đổi 10 (m/s). Khi đến gần, tàu kéo một hồi còi dài, người đứng ở sân ga nghe được âm của hồi còi với tần số 1250 (Hz). Sau khi nghỉ, tàu chuyển động để đi tiếp và lúc đạt vận tốc như cũ, tàu lại kéo còi với tần số như cũ. Người đó sẽ lại nghe tiếng còi tàu với tần số bao nhiêu? (vận tốc truyền âm trong không khí là 340 (m/s))
  A - 
1178,6 (Hz)
  B - 
1250 (Hz)
  C - 
1325,8 (Hz)
  D - 
Một đáp số khác
17-
Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường:
  A - 
Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
  B - 
Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong.
  C - 
Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
  D - 
Từ trường xoáy là từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.
18-
Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha π/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có dung kháng 20(Ω).
  A - 
Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20(Ω)
  B - 
Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20(Ω)
  C - 
Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40(Ω) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20(Ω)
  D - 
Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20(Ω) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 40(Ω)
19-
Tìm độ phóng xạ của mo = 200(g) chất iôt phóng xạ . Biết rằng sau 16 ngày lượng chất đó chỉ còn lại một phần tư ban đầu:
  A - 
9,22.1017 (Bq)
  B - 
2,30.1016 (Bq)
  C - 
3,20.1018 (Bq)
  D - 
4,12.1019 (Bq)
20-
Piôn trung hòa đứng yên có năng lượng nghỉ là 134,9 (MeV) phân rã thành hai tia gamma πo → γ + γ. Bước sóng của tia gamma phát ra trong phân rã của piôn này là:
  A - 
9,2.10-15 (m)
  B - 
9200(nm)
  C - 
4,6.10-12(m)
  D - 
1,8.10-14(m)
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 18 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2008 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 88
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 144
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 155
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2012 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 171
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 210
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 65
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 112
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 96
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 185
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters