WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 92
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:25:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh. Ôtô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ôtô chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là bao nhiêu?
  A - 
s = 45m.
  B - 
s = 82,6m.
  C - 
s = 252m.
  D - 
s = 135m.
2-
Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với:
  A - 
Cùng một gia tốc g.
  B - 
Gia tốc khác nhau.
  C - 
Cùng một gia tốc a = 5 m/s2.
  D - 
Gia tốc bằng không.
3-
Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?
  A - 
Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
  B - 
Chuyển động thẳng, nhanh dần đều.
  C - 
Tại một nơi và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.
  D - 
Lúc t = 0 thì ν ≠ 0 .
4-
Chuyển động nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
  A - 
Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất.
  B - 
Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi.
  C - 
Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất.
  D - 
Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không.
5-
Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do?
  A - 
Một vân động viên nhảy dù đã buông dù và đang trong không trung.
  B - 
Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đât.
  C - 
Một chiếc máy thang máy đang chuyển động đi xuống.
  D - 
Một vận động viên nhảy cầu đang rơi từ trên cao xuống mặt nước.
6-
Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu?
  A - 
v = 9,8 m/s.
  B - 
v 9,9 m/s .
  C - 
v = 1,0 m/s.
  D - 
v 9,6 m/s .
7-
Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất. Thời gian mà vật khi chạm đất là bao nhiêu trong các kết quả sau đây, lấy g = 10 m/s2.
  A - 
t = 1s.
  B - 
t = 2s.
  C - 
t = 3 s.
  D - 
t = 4 s.
8-
Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m.s2 thì tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu?
  A - 
vtb = 15m/s.
  B - 
vtb = 8m/s.
  C - 
vtb =10m/s.
  D - 
vtb = 1m/s.
9-
Câu nào sai? Chuyển động tròn đều có:
  A - 
Quỹ đạo là đường tròn.
  B - 
Tốc độ dài không đổi.
  C - 
Tốc độ góc không đổi.
  D - 
Vecto gia tốc không đổi.
10-
Câu nào sai? Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều:
  A - 
Đặt vào vật chuyển động tròn.
  B - 
Luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn.
  C - 
Có độ lớn không đổi.
  D - 
Có phương và chiều không đổi.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 40
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 18
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 04
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 213
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 142
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 204
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 91
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 167
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 36
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 15
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 36
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 85
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 103
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters