WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 175
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:46:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu sai trong các câu sau.
  A - 
Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống.
  B - 
Điểm đặt của trọng lực tại trọng tâm của vật.
  C - 
Trọng lượng của vật bằng trọng lực tác dụng lên vật khi vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều so với trái đất.
  D - 
Nguyên tắc cân là so sánh trực tiếp khối lượng của vật cần đo với khối lượng chuẩn.
2-
Khối lượng của một vật :
  A - 
Luôn tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật
  B - 
Luôn tỉ lệ nghịch với gia tốc mà vật thu được
  C - 
Là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật
  D - 
Không phụ thuộc vào thể tích của vật
3-
Tác dụng lực không đổi lên một vật đang đứng yên. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
Vật chuyển động thẳng biến đổi đều
  B - 
Vật chuyển động tròn đều
  C - 
Vật chuyển động thẳng đều
  D - 
Vật chuyển động nhanh dần đều rồi sau đó chuyển động thẳng đều
4-
Chọn kết quả đúng. Cặp " Lực và phản lực " trong định luật III Niutơn:
  A - 
Có độ lớn không bằng nhau.
  B - 
Có độ lớn bằng nhau nhưng không cùng giá.
  C - 
Tác dụng vào cùng một vật.
  D - 
Tác dụng vào hai vật khác nhau.
5-
Định luật II Niutơn cho biết:
  A - 
Mối liên hệ giữa lực tác dụng, khối lượng riêng và gia tốc của vật.
  B - 
Mối liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của vật.
  C - 
Lực là nguyên nhân làm xuất hiện gia tốc của vật.
  D - 
Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động.
6-
Định luật I Niutơn cho biết:
  A - 
Nguyên nhân của trạng thái cân bằng của các vật.
  B - 
Mối liên hệ giữa lực tác dụng và khối lượng của vật.
  C - 
Nguyên nhân của chuyển động.
  D - 
Dưới tác dụng của lực, các vật chuyển động như thế nào.
7-
Định luật I Niutơn xác nhận rằng:
  A - 
Do quán tính nên mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng muốn dừng lại
  B - 
Vật giữ nguyên trạng thái nghỉ hay chuyển động thẳng đều khi nó không chịu tác dụng của bất kì vật nào khác
  C - 
Với mỗi lực tác dụng đều có một phản lực trực đối
  D - 
Khi hợp lực của các lực tác dụng lên một vật bằng không thì vật không thể chuyển động được
8-
Khối lượng của một vật không ảnh hưởng đến những đại lượng nào, tính chất nào sau đây?
  A - 
Gia tốc khi vật chịu tc dụng của một lực
  B - 
Vận tốc khi vật chịu tc dụng của một lực
  C - 
Cả phương, chiều và độ lớn của lực tác dụng lên vật
  D - 
Mức quán tính của vật
9-
Chọn câu đúng. Khối lượng của một vật ảnh hưởng đến:
  A - 
Phản lực tác dụng vào vật.
  B - 
Gia tốc của vật.
  C - 
Quãng đường vật đi được.
  D - 
Quán tính của vật.
10-
Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?
  A - 
Trọng lực xác định bởi biễu thức P = mg.
  B - 
Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
  C - 
Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng.
  D - 
Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 152
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 180
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Đề Xuất
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 87
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 68
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 89
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 148
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 143
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 138
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 31
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 194
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 223
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 64
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 132
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 25
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 124
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 90
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters