WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:23:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm hình logic thay cho hình có dấu chầm hỏi "?"

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Tìm hình thích hợp thay cho dấu hỏi "?"

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Hai người đánh máy có thể đánh được 2 trang trong vòng 5 phút. Hỏi để đánh được 20 trang trong vòng 10 phút thì phải có bao nhiêu người?
  A - 
8
  B - 
10
  C - 
12
  D - 
Tất cả đều sai
4-
10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?
  A - 
15
  B - 
30
  C - 
60
  D - 
120
5-
Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
- Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
- Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
- Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
- Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A

  A - 
Bóng A
  B - 
Bóng B
  C - 
Bóng C
  D - 
Bóng D
6-
Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi lái khoảng thêm 8 km. Hỏi 2 xe sẽ cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?
  A - 
2 km
  B - 
14 km
  C - 
20 km
  D - 
26 km
7-
Tìm hình thích hợp bên dưới thay cho hình dấu chấm hỏi bên trên.

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
8-
Tìm hình logic với dãy hình trên.

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
9-
Gấp miếng giấy trên lại ta được hình nào trong 4 hình bên dưới.

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
10-
Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình chấm hỏi bên trên.

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 67
Trắc Nghiệm IQ - 99
Trắc Nghiệm IQ - 95
Trắc Nghiệm IQ - 19
Trắc Nghiệm IQ - 194
Trắc Nghiệm IQ - 120
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 136
Trắc Nghiệm IQ - 03
Trắc Nghiệm IQ - 147
Trắc Nghiệm IQ - 38
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc nghiệm IQ - 17
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 230
Trắc Nghiệm IQ - 206
Trắc Nghiệm IQ - 135
Trắc Nghiệm IQ - 76
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters