WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:52:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ tuân theo định luật nào sau đây:
  A - 
Định luật tán xạ ánh sáng.
  B - 
Định luật khúc xạ ánh sáng.
  C - 
Định luật phản xạ ánh sáng.
  D - 
Định luật truyền thẳng ánh sáng.
2-
Tính chất nào sau đây là tính chất của thấu kính hội tụ:
  A - 
Chùm tia ló là chùm tia song song.
  B - 
Chùm tia ló lệch gần trục chính.
  C - 
Chùm tia ló lệch xa trục chính.
  D - 
Chùm tia tới phản xạ ngay thấu kính.
3-
Hãy cho biết câu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của thấu kính hội tụ?
  A - 
Tia tới qua quang tâm thì tia ló truyền thẳng.
  B - 
Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.
  C - 
Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló truyền song song với trục chính.
  D - 
Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló truyền thẳng.
4-
Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng đối với thấu kính hội tụ?
  A - 
Trục chính của thấu kính là đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà bất cứ tia sáng nào đi qua nó thì tia ló không bị đổi phương.
  B - 
Quang tâm của thấu kính là một điểm trên thấu kính mà bất cứ tia sáng nào đi qua nó thì tia ló không bị đổi phương.
  C - 
Khi cho chùm tia song song truyền theo phương song song với trục chính của thấu kính, chùm tia ló sẽ hội tụ tại một điểm gọi là tiêu điểm của thấu kính.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
5-
Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm ngoài tiêu cự của thấu kính. Hãy cho biết tính chất ảnh cho bởi thấu kính.
  A - 
Là ảnh thật, cùng chiều.
  B - 
Là ảnh ảo, ngược chiều.
  C - 
Là ảnh thật, ngược chiều.
  D - 
Là ảnh ảo, cùng chiều.
6-
Vật AB qua dụng cụ quang học cho ảnh A’B’ (hình vẽ). Hãy cho biết tính chất ảnh A’B; và dụng cụ quang học trên là loại nào?

  A - 
A’B’ là ảnh ảo của AB, dụng cụ quang học trên là thấu kính hội tụ.
  B - 
A’B’ là ảnh ảo của AB, dụng cụ quang học trên là gương cầu lồi.
  C - 
A’B’ là ảnh ảo của AB, dụng cụ quang học trên là gương phẳng.
  D - 
A’B’ là ảnh thật của AB, dụng cụ quang học trên là gương cầu lõm.
7-
Để dựng ảnh qua thấu kính hội tụ, ta sử dụng tính chất của các tia đặc biệt. Hãy cho biết phương pháp nào sau đây là đúng?
  A - 
Dùng một tia quang tâm và một tia song song với trục chính.
  B - 
Dùng một tia quang tâm và một tia qua tiêu điểm.
  C - 
Dùng một tia qua tiêu điểm và một tia song song với trục chính.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
8-
Một vậy AB cao 2cm được đặt trước một thấu kính hội tụ. Thấu kính này cho một ảnh thật lớn hơn vật gấp 2 lần và cách thấu kính 30cm. Hỏi độ lớn của ảnh AB. Hỏi vật AB cách thấu kính là bao nhiêu?
  A - 
15cm
  B - 
30cm
  C - 
60cm
  D - 
10cm
9-
Chiếu một chùm tia sáng song song với trục chính đi qua thấu kính phân kì thì chùm tia ló có tính chất gì?
  A - 
Chùm tia ló hội tụ.
  B - 
Chùm tia ló song song.
  C - 
Chùm tia ló phân kì.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
10-
Thấu kính phân kì là thấu kính:
  A - 
Tạo bởi hai mặt cong.
  B - 
Tạo bởi một mặt phảng và một mặt cong.
  C - 
Có phần rìa dày hơn phần giữa.
  D - 
Có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 139
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 201
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 64
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 110
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 78
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 150
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 126
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 129
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 58
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 94
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 32
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters