WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:21:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu một bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn sẽ:
  A - 
càng nhỏ.
  B - 
càng lớn.
  C - 
không thay đổi.
  D - 
lúc đầu tăng, sau đó lại giảm.
2-
Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ:
  A - 
giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.
  B - 
tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
  C - 
không thay đổi.
  D - 
lúc đầu tăng, sau đó lại giảm.
3-
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ:
  A - 
luân phiên tăng giảm.
  B - 
không thay đổi.
  C - 
giảm bấy nhiêu lần.
  D - 
tăng bấy nhiêu lần.
4-
Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch:
  A - 
tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch này.
  B - 
tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch này.
  C - 
không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch này.
  D - 
giảm khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch này.
5-
Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ:
  A - 
tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
  B - 
tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.
  C - 
chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.
  D - 
chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó giảm.
6-
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng:
  A - 
một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
  B - 
một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
  C - 
một đường cong đi qua gốc tọa độ.
  D - 
một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
7-
Cường độ dòng điện qua bóng đèn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Điều đó có nghĩa là nếu hiệu điện thế tăng 1,2 lần thì:
  A - 
cường độ dòng điện tăng 2,4 lần.
  B - 
cường độ dòng điện giảm 2,4 lần.
  C - 
cường độ dòng điện giảm 1,2 lần.
  D - 
cường độ dòng điện tăng 1,2 lần.
8-
Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là:
  A - 
4A.
  B - 
3A.
  C - 
2A.
  D - 
0,25A.
9-
Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là 6,0mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ 4,0mA thì hiệu điện thế:
  A - 
2V.
  B - 
8V.
  C - 
18V.
  D - 
24V.
10-
Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là 0,2A. Nếu sử dụng một nguồn điện khác và đo cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A thì hiệu điện thế của nguồn điện:
  A - 
U = 15V.
  B - 
U = 12V.
  C - 
U = 18V.
  D - 
U = 9V.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Quang học - Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 199
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 201
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 111
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 108
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 183
Đề Xuất
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 196
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 186
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 83
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 164
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 181
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 132
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 123
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 86
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 68
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters