Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:28:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phân lớp electron có năng lượng cao nhất của nguyên tử nguyên tố đồng (29Cu) có bao nhiêu electron?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
9
  D - 
10
2-
So với nhóm kim loại kiềm:
  A - 
Đồng có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.
  B - 
Ion đồng có điện tích nhỏ hơn.
  C - 
Mạng tinh thể kim loại đồng kém đặc chắc hơn.
  D - 
Liên kết trong đơn chất đồng kém bền hơn.
3-
Khi để lâu vật bằng đồng trong không khí ẩm, nó bị bao phủ bởi lớp gỉ (gỉ đồng) màu xanh chứa:
  A - 
CuO.
  B - 
Cu2O.
  C - 
Cu(OH)2.
  D - 
CuCO3. Cu(OH)2.
4-
Đồng bạch là hợp kim:
  A - 
Cu - Zn.
  B - 
Cu - Ni.
  C - 
Cu - Sn.
  D - 
Cu - Au.
5-
Chất rắn, khan nào sau đây được dùng để phát hiện dấu vết của nước trong xăng?
  A - 
CuO
  B - 
CaO
  C - 
CuSO4
  D - 
P2O5
6-
Số oxi hoá của crom là:
  A - 
+2
  B - 
+3
  C - 
+4
  D - 
+6
7-
Phản ứng hoá học nào không xảy ra khi thực hiện quá trình luyện gang trong lò cao?
  A - 
C + O2 → CO2
  B - 
C + 2O2 → 2CO
  C - 
2C + O2 → 2CO
  D - 
Cả A và C
8-
Hemoglobin là chất hồng cầu có trong máu của người và hầu hết động vật. Trong hemoglobin có chứa nguyên tố kim loại nào?
  A - 
Đồng
  B - 
Sắt
  C - 
Magie
  D - 
Kẽm
9-
Để có đồng tinh khiết cần phải tinh chế đồng thô bằng cách điện phân dung dịch CuSO4 (có thêm H2SO4) với:
  A - 
Cực âm là những lá đồng tinh khiết, cực dương là những thỏi đồng thô.
  B - 
Cực âm là những thỏi đồng thô, cực dương là những lá đồng tinh khiết.
  C - 
Cực âm và cực dương đều là những lá đồng tinh khiết.
  D - 
Cực âm và cực dương đều là những thỏi đồng thô.
10-
Nhiều muối crom (III) có cấu tạo và tính chất giống với muối nào?
  A - 
Nhôm (III)
  B - 
Sắt (III)
  C - 
Vàng (III)
  D - 
Không có muối nào
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 05
Hóa Hữu Cơ - Đề 60
Hóa Hữu Cơ - Đề 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 93
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 80
Hóa Hữu Cơ - Đề 92
Amin - Aminoaxit - Protein - Đề 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 13
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 06
Hóa Hữu Cơ - Đề 25
Hóa Hữu Cơ - Đề 09
Hóa Hữu Cơ - Đề 35
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Amin - Aminoaxit - Protein - Đề 05
Cacbonhidrat - Đề 03
Polime - Vật liệu polime - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Este - Lipit - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 49
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters