WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:29:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một dây Nikêlin dài 20m có điện trở 40Ω, điện trở suất ρ = 0,40.10-6Ωm, thì tiết diện của dây là:
  A - 
0,2.10-7 m2.
  B - 
0,2.10-8 m2.
  C - 
0,2.10-6 m2.
  D - 
0,4.10-6 m2.
2-
Một dây dẫn kim loại dài 400m, tiết diện 1mm2 có điện trở 6,8Ω, điện trở suất của vật liệu làm dây là:
  A - 
ρ = 1,7.10-8 Ωm.
  B - 
ρ = 2,8.10-8 Ωm.
  C - 
ρ = 1,7.10-7 Ωm.
  D - 
ρ = 1,7.10-6 Ωm.
3-
Một dây vofram và một dây nicrôm cùng chiều dài và tiết diện. Dây vonfram có điện trở suất là ρ1 = 5,5.10-8Ωm và có điện trở là R1, dây nicrôm có điện trở suất là ρ2 = 1,1.10-6Ωm và có điện trở là R2. Khi so sánh điện trở của chúng ta có:
  A - 
R1 = 20R2.
  B - 
R2 = 20R1.
  C - 
R1 = 2R2.
  D - 
R2 = 2R1.
4-
Một dây đồng và một dây nhôm cùng chiều dài và cùng điện trở. Dây đồng có điện trở suất là ρ1 = 1,7.10-8Ωm và có tiết diện S1, dây nhôm có điện trở suất là ρ2 = 2,8.10-8Ωm và có tiết diện S2. Khi so sánh tiết diện của chúng ta có:
  A - 
S1 = 2,8S2.
  B - 
S2 = 2,8S1.
  C - 
S1 = 1,6S2.
  D - 
S2 = 1,6S1.
5-
Một dây vonfram (điện trở suất ρ = 5,5.10-8Ωm) tiết diện tròn bán kính 0,01mm, điện trở 25Ω. Chiều dài của dây:
  A - 
0,0143m.
  B - 
1,43m.
  C - 
14,3m.
  D - 
14,3cm.
6-
Một điện trở mẫu được làm bằng hợp kim nikêlin (điện trở suất ρ = 0,4.10-6Ωm), tiết diện đều 0,2mm2 và gồm 200 vòng quấn quanh một lõi sứ có đường kính 2cm. Giá trị điện trở của nó là:
  A - 
R = 251,2Ω.
  B - 
R = 25,12Ω.
  C - 
R = 0,2512Ω.
  D - 
R = 252Ω.
7-
Biến trở là một thiết bị có thể điều chỉnh:
  A - 
chiều dòng điện trong mạch.
  B - 
cường độ dòng điện trong mạch.
  C - 
đường kính dây dẫn của biến trở.
  D - 
tiết diện dây dẫn của biến trở.
8-
Khi dịch chuyển con chạy của biến trở, ta có thể làm thay đổi:
  A - 
tiết diện dây dẫn của biến trở.
  B - 
điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở.
  C - 
chiều dài dây dẫn của biến trở.
  D - 
chiều dòng điện chạy qua biến trở.
9-
Nhận định nào sau đây không đúng?
  A - 
Biến trở có thể làm cho một bóng đèn trong mạch điện có độ sáng tăng dần lên.
  B - 
Biến trở có thể điều chỉnh âm lượng của máy thu thanh.
  C - 
Biến trở con chạy được quấn bằng dây có điện trở suất nhỏ.
  D - 
Biến trở có thể làm cho một bóng đèn trong mạch điện có độ sáng giảm dần.
10-
Các điện trở dùng trong kĩ thuật ( các mạch điện của rađio, tivi )
  A - 
có kích thước lớn để có trị số lớn.
  B - 
được chế tạo bằng một lớp than mỏng phủ ngoài một lõi cách điện.
  C - 
có trị số được thể hiện bằng năm vòng màu sơn trên điện trở.
  D - 
có kích thước rất nhỏ nên có trị số rất nhỏ.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 17
Quang học - Đề 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 164
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 198
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 77
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 130
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 176
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 53
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 167
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 142
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters