WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:51:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biến trở hoạt động dựa trên tính chất nào của dây dẫn?
  A - 
Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.
  B - 
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn.
  C - 
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.
  D - 
Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với đường kính dây dẫn.
2-
Trên một biến trở có ghi (50 Ω − 2,5 A). Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đầu dây cố định của biến trở là:
  A - 
U = 125 V.
  B - 
U = 52,5V.
  C - 
U = 20V.
  D - 
U = 47,5V.
3-
Trên một biến trở con chạy có ghi: 20 − 2A . Ý nghĩa của những số đó là gì?
  A - 
20Ω là điện trở lớn nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.
  B - 
20Ω là điện trở lớn nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện nhỏ nhất mà biến trở chịu được.
  C - 
20Ω là điện trở nhỏ nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.
  D - 
20Ω là điện trở nhỏ nhất của biến trở; 2A là cường độ dòng điện nhỏ nhất mà biến trở chịu được.
4-
Cho mạch điện như hình vẽ, U không đổi. Để đèn sáng mạnh hơn thì phải dịch chuyển con chạy C về phía

  A - 
gần M, để chiều dài dây dẫn của biến trở giảm.
  B - 
gần M, để chiều dài phần dây dẫn có dòng điện chạy qua giảm.
  C - 
gần M, để hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở tăng.
  D - 
gần M, để hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn và hai đầu biến trở cùng tăng.
5-
Mắc nối tiếp biến trở con chạy vào mạch điện bằng hai trong ba chốt A, B và N trên biến trở. Giải thích nào sau đây là đúng?

  A - 
Chốt A và B, khi đó biến trở có thể làm thay đổi chiều dài phần dây dẫn có dòng điện chạy qua.
  B - 
Chốt A và N, khi đó biến trở có thể làm thay đổi chiều dài dây dẫn của biến trở.
  C - 
Chốt B và N, khi đó biến trở có thể làm thay đổi chiều dài phần dây dẫn có dòng điện chạy qua.
  D - 
Chốt A và N hoặc chốt B và N, khi đó biến trở có thể làm thay đổi chiều dài dây dẫn của biến trở.
6-
Mắc biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20 vào một mạch điện. Điều chỉnh biến trở để điện trở của nó có giá trị 6 , khi đó dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?
  A - 
30%.
  B - 
70%.
  C - 
35%.
  D - 
33,3%.
7-
Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω . Điều chỉnh để dòng điện chạy qua 40% số vòng dây của biến trở thì giá trị của biến trở khi đó là:
  A - 
4Ω.
  B - 
6Ω.
  C - 
8Ω.
  D - 
10Ω.
8-
Cho mạch điện như hình vẽ: U không đổi, MN là thanh kim loại đồng chất tiết diện đều và ON = MN, C là con chạy có thể dịch chuyển trên MN. Khi con chạy C ở M thì ampe kế chỉ 2A, khi con chạy C ở O ampe kế chỉ bao nhiêu?

  A - 
1A.
  B - 
2A.
  C - 
3A.
  D - 
4A.
9-
Cho mạch điện như hình vẽ. Biến trở có giá trị lớn nhất là 50Ω được làm bằng dây hợp kim đồng chất tiết diện đều. Biết AB = BC = CD. Khi con chạy C vị trí ở B biến trở có giá trị:

  A - 
16,7Ω.
  B - 
25Ω.
  C - 
33,3Ω.
  D - 
50Ω.
10-
Đặt hiệu điện thế 24V vào hai đầu một đoạn mạch điện gồm biến trở con chạy nối tiếp với bóng đèn có điện trở 12Ω. Điều chỉnh để biến trở có giá trị lớn nhất, khi đó dòng điện qua mạch là 0,5A. Biến trở có giá trị lớn nhất là bao nhiêu?
  A - 
48 Ω.
  B - 
36 Ω.
  C - 
24 Ω.
  D - 
12 Ω.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 119
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 186
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 144
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 147
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 125
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 138
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 166
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 145
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 86
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 171
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters