WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:58:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một bếp điện ghi (220V − 1000W). Điện năng tiêu thụ của bếp khi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức trong 2 giờ là:
  A - 
2000W.
  B - 
2kWh.
  C - 
2000J.
  D - 
720kJ.
2-
Một bóng đèn được mắc vào nguồn có hiệu điện thế 12V, công của dòng điện sản ra trong 1 giây trên dây tóc của đèn là 6J thì điện trở của nó là:
  A - 
12Ω.
  B - 
24Ω.
  C - 
36Ω.
  D - 
48Ω.
3-
Một bóng đèn có dòng điện chạy qua là 0,5A khi nối với nguồn 120V. Năng lượng mà nguồn cung cấp cho đèn trong 5 phút là:
  A - 
300J.
  B - 
9000J.
  C - 
18000J.
  D - 
180000J.
4-
Một bóng đèn được nối với nguồn 120V. Năng lượng mà nguồn cung cấp cho đèn trong 1 phút là 1800J. Cường độ dòng điện chạy qua đèn là:
  A - 
0,25A
  B - 
0,5A
  C - 
0,75A
  D - 
1A
5-
Một bếp điện có công suất 1000W, hoạt động trong thời gian 1 giờ. Điện năng tiêu thụ của bếp là:
  A - 
3,6.105J.
  B - 
3,6.106J.
  C - 
3,6.108J.
  D - 
3,6.109J.
6-
Một lò điện sử dụng dòng điện 10A khi đặt vào điện áp là 220V. Nếu năng lượng điện tiêu thụ trị giá 750 đồng / 1kWh, chi phí để chạy lò liên tục trong 10 giờ là:
  A - 
33000 đồng.
  B - 
3300 đồng.
  C - 
16500 đồng.
  D - 
1650 đồng.
7-
Mắc một bóng đèn điện có ghi (220V − 100W) vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng ( 30 ngày) theo đơn vị kWh?
  A - 
4kWh.
  B - 
12 kWh.
  C - 
400 kWh.
  D - 
1400 kWh.
8-
Một ấm điện loại 220V − 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước. Thời gian dùng ấm để đun nước mỗi ngày là 15 phút. Biết giá tiền điện là 700 đồng/ kWh. Số tiền điện phải trả trong 1 tháng ( 30 ngày) là:
  A - 
5775 đồng.
  B - 
57750 đồng.
  C - 
5700 đồng.
  D - 
57000 đồng.
9-
Một bếp điện khi hoạt động thì số đếm của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Điện năng mà bếp sử dụng là:
  A - 
0,15kWh.
  B - 
1,5kWh.
  C - 
15kWh.
  D - 
150kWh.
10-
Trên một bóng đèn có ghi (220V − 100W) và một bóng đèn khác ghi (220V − 40W). Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ?
  A - 
0,14kWh.
  B - 
0,02 kWh.
  C - 
0,2 kWh.
  D - 
1,4 kWh.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 145
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 98
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 118
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 147
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 137
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 183
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 108
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 168
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 104
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 152
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 65
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 135
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters