WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:28:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trên một bóng đèn có ghi (220V − 100W) và một bóng đèn khác ghi (220V − 40W). Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ?
  A - 
1,400 kWh.
  B - 
0,200 kWh.
  C - 
0,0286 kWh.
  D - 
0,140 kWh.
2-
Một đèn loại 220V − 75W và một đèn loại 220V − 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức, trong cùng thời gian. So sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn.
  A - 
A1 = A2.
  B - 
A1 = 3.A2.
  C - 
A1 = A2.
  D - 
A1 < A2.
3-
Hai điện trở R1 = 4Ω và R2 = 6Ω được mắc song song vào cùng hiệu điện thế U, trong cùng một thời gian thì:
  A - 
R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 2 lần.
  B - 
R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 1,5 lần.
  C - 
R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 2 lần.
  D - 
R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 1,5 lần.
4-
Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 40Ω, UAB= 12V và công của dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp trong 10 giây là 14,4J. Trị số của R2 là:

  A - 
20Ω
  B - 
30Ω
  C - 
40Ω
  D - 
60Ω
5-
Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 20Ω, UAB = 12V và công của dòng điện qua đoạn mạch song song trong 10 giây là 144J. Trị số của R2 là:

  A - 
20Ω
  B - 
30Ω
  C - 
40Ω
  D - 
50Ω
6-
Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = 20Ω, UAB = 12V. Tính công của dòng điện qua đoạn mạch trong 10 giây.

  A - 
1,44J.
  B - 
14,4J.
  C - 
144J.
  D - 
1440J.
7-
Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành:
  A - 
cơ năng.
  B - 
hoá năng.
  C - 
nhiệt năng.
  D - 
năng lượng ánh sáng.
8-
Dụng cụ, thiết bị điện hoạt động dựa trên hiệu ứng Jun-Lenxơ là:
  A - 
chuông điện.
  B - 
bếp điện.
  C - 
quạt điện.
  D - 
đèn LED.
9-
Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ là:
  A - 
Q = I2.R.t
  B - 
Q = I.R2.t
  C - 
Q = I.R.t
  D - 
Q = I2.R2.t
10-
Hệ thức của định luật Jun-Lenxơ trong đó nhiệt lượng Q đo bằng calo là:
  A - 
Q = 0,24I2Rt
  B - 
Q = 0,24IR2t
  C - 
Q = 0,024 I2Rt
  D - 
Q = I2Rt
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 152
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 199
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 64
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 124
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 88
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 05
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 85
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 134
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 198
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 148
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 69
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 154
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters