WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:57:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về nam châm?
  A - 
Nam châm luôn có hai từ cực Bắc và Nam.
  B - 
Nam châm có tính hút được sắt, niken.
  C - 
Mọi chỗ trên nam châm đều hút sắt mạnh như nhau.
  D - 
Khi bẻ đôi một nam châm, ta được hai nam châm mới.
2-
Tương tác giữa hai nam châm:
  A - 
các từ cực cùng tên thì hút nhau; các cực khác tên thì đẩy nhau.
  B - 
các từ cực cùng tên thì đẩy nhau; các cực khác tên thì hút nhau.
  C - 
các từ cực cùng tên không hút nhau cũng không đẩy nhau; các cực khác tên thì đẩy nhau.
  D - 
các từ cực cùng tên thì hút nhau; các cực khác tên không hút nhau cũng không đẩy nhau.
3-
Nam châm hình chữ U hút các vật bằng sắt, thép mạnh nhất ở:
  A - 
phần cong của nam châm.
  B - 
phần thẳng của nam châm.
  C - 
hai từ cực của nam châm.
  D - 
từ cực Bắc của nam châm.
4-
Một thanh nam châm thẳng được cưa ra làm nhiều đoạn ngắn. Chúng sẽ trở thành:
  A - 
những nam châm nhỏ, mỗi nam châm nhỏ chỉ có một từ cực.
  B - 
những thanh nam châm nhỏ, mỗi nam châm nhỏ có đầy đủ hai từ cực.
  C - 
những thanh kim loại nhỏ không có từ tính.
  D - 
những thanh hợp kim nhỏ không có từ tính.
5-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
Dòng điện gây ra từ trường.
  B - 
Các hạt mang điện tích tạo ra từ trường.
  C - 
Các vật nhiễm điện tạo ra từ trường.
  D - 
Các dây dẫn tạo ra từ trường.
6-
Từ trường không tồn tại ở đâu?
  A - 
Xung quanh một nam châm.
  B - 
Xung quanh một dây dẫn có dòng điện chạy qua.
  C - 
Xung quanh điện tích đứng yên.
  D - 
Mọi nơi trên Trái Đất.
7-
Dưới tác dụng từ trường của trái đất:
  A - 
Kim nam châm chỉ hướng Bắc − Nam.
  B - 
Hai nam châm đặt gần nhau, chúng sẽ hút nhau.
  C - 
Hai nam châm đặt gần nhau, chúng sẽ đẩy nhau.
  D - 
Nam châm luôn hút được sắt.
8-
Một kim nam châm được đặt tự do trên trục thẳng đứng. Đưa nó đến các vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện. Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm.
  A - 
Kim nam châm lệch khỏi hướng Nam − Bắc.
  B - 
Kim nam châm luôn chỉ hướng Nam − Bắc.
  C - 
Kim nam châm không thay đổi hướng.
  D - 
Kim nam châm mất từ tính.
9-
Nếu có một kim nam châm và một trục nhọn thẳng đứng, thì em làm cách nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không? Chọn phương án đúng trong các phương án sau.
  A - 
Đưa kim nam châm lên trục nhọn rồi đặt ra xa dây dẫn AB.
  B - 
Đưa kim nam châm đặt trên trục nhọn rồi đặt lại gần dây dẫn AB xem nó có bị lệch khỏi hướng ban đầu không.
  C - 
Đặt dây dẫn vuông góc với kim nam châm xem kim nam châm có bị lệch không.
  D - 
Chỉ đưa trục nhọn đến gần dây dẫn xem trục nhọn có bị phóng điện không.
10-
Điều nào sau đây là đúng khi nói về đường sức từ:
  A - 
Tại bất kỳ điểm nào trên đường sức từ, trục của kim nam châm cũng tiếp xúc với đường sức từ tại điểm đó.
  B - 
Với một nam châm, các đường sức từ cắt nhau.
  C - 
Chiều của đường sức từ hướng từ cực bắc sang cực nam của kim nam châm thử đặt trên đường sức từ đó.
  D - 
Bên ngoài một nam châm thì đường sức từ đi ra từ cực nam và đi vào cực bắc của nam châm đó.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 84
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 159
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 177
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 75
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 53
Quang học - Đề 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 150
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 183
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters