WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:45:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hai dây cùng chất, tiết diện bằng nhau và dây 1 dài gấp ba dây 2. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
R1 = 2R2
  B - 
R1 = 4R2
  C - 
3R1 = R2
  D - 
R1 = 3R2
2-
Hai dây đồng có đường kính tiết diện như nhau, dây 1 dài 5m, dây 2 dài 10m. Kết luận nào sau đây là sai ?
  A - 
Tiết diện hai dây bằng nhau
  B - 
Điện trở hai dây bằng nhau
  C - 
Điện trở dây 1 nhỏ hơn
  D - 
Điện trở dây 2 lớn hơn
3-
Hai dây nhôm, tiết diện bằng nhau, dây 1 dài 20m, dây 2 dài 40m mắc nối tiếp nhau. Kết luận nào sau đây là sai ?
  A - 
I = I1 = I2
  B - 
R1 < R2
  C - 
I1 < I2
  D - 
U1 < U2
4-
Hai dây cùng chất, dài bằng nhau và dây 1 có tiết diện gấp đôi dây 2. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
R1 = 2R2
  B - 
R1 = ½ R2
  C - 
R1 = 4R2
  D - 
R1 = ¼ R2
5-
Hai dây Nikelin, dài bằng nhau, dây 1 có đường kính tiết diện bằng nửa dây 2. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
R1 = ½ R2
  B - 
R1 = R2
  C - 
R1 = 2R2
  D - 
R1 = 4R2
6-
Hai dây nhôm, tiết diện bằng nhau, dây 1 dài 20m, dây 2 dài 40m mắc song song nhau. Câu nào sau đây là sai ?
  A - 
I = I1 = I2
  B - 
R1 < R2
  C - 
I1 > I2
  D - 
U1 = U2
7-
Hai dây Nicrom, dài bằng nhau, dây 1 có S1 = 0,2mm2, dây 2 có S2 = 0,4mm2 mắc song song nhau vào mạch điện. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
I1 = 2I2
  B - 
I1 = I2
  C - 
I1 = ½ I2
  D - 
I1 = ¼ I2
8-
Một dây cáp đồng lõi có mười sợi đồng nhỏ tiết diện bằng nhau. Điện trở của dây cáp đồng lớn là 10Ω thì điện trở của mỗi sợi đồng nhỏ trong lõi là:
  A - 
  B - 
10Ω
  C - 
20Ω
  D - 
100Ω
9-
Một sợi lò xo bếp điện bằng hợp kim của đồng khi mắc vào mạch điện thì dòng điện qua nó là I . Cắt ngắn dây này đi một ít rồi mắc trở lại chỗ cũ thì kết luận nào sau đây không đúng?
  A - 
điện trở của dây giảm : R’ < R
  B - 
dòng điện qua nó tăng : I’ > I
  C - 
dòng điện qua nó giảm: I’ < I
  D - 
khối lượng dây giảm : m’ < m
10-
Hai dây dẫn cùng chất khối lượng bằng nhau, dây 1 dài gấp đôi dây 2. Kết luận nào sau đây không đúng?
  A - 
R1 = 2 R2
  B - 
R1 = 4 R2
  C - 
hai dây có khối lượng riêng bằng nhau
  D - 
tiết diện dây 1 nhỏ hơn tiết diện dây 2
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 118
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 89
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 139
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 14
Quang học - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 114
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 151
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 148
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 176
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 113
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 144
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 132
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters