WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:31:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình bên dưới:

Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Chiều nay đồng hồ đeo tay của tôi chạy đúng giờ, sau đó nó bắt đầu chạy chậm 17 phút mỗi giờ cho đến khi cách đây 6 tiếng nó ngừng chạy hoàn toàn. Lúc này nó chỉ thời gian là 2.52 pm. Vậy bây giờ là mấy giờ?
  A - 
9 giờ đêm
  B - 
10 giờ đêm
  C - 
11 giờ đêm
  D - 
12 giờ đêm
3-
Cho chuỗi số sau:
1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ?
Tiếp theo chuỗi số trên là số nào?
  A - 
87
  B - 
77
  C - 
67
  D - 
57
4-
Cho chuỗi số sau:
15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33

Hãy điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?
  A - 
9,12,27
  B - 
27,9,12
  C - 
12,27,9
  D - 
9,27,12
5-
Hãy điền số còn thiếu vào ô có dấu "?" ở hình dưới?

  A - 
Số 7
  B - 
Số 5
  C - 
Số 9
  D - 
Số 3
6-
Công tắc A bật đèn số 1 và 2 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc B bật đèn số 2 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc C bật đèn số 1 và 3 sáng/tắt hoặc tắt/sáng
Công tắc D bật đèn số 3 và 4 sáng/tắt hoặc tắt/sang
Ký hiệu:

Tắt lần lượt công tắc D, C, A và B với kết quả Hình 1 chuyển thành Hình 2. Vậy công tắc nào không hoạt động?

  A - 
Công tắc A
  B - 
Công tắc B
  C - 
Công tắc C
  D - 
Công tắc D
7-
Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi ở hình bên dưới?

  A - 
Số 17
  B - 
Số 18
  C - 
Số 19
  D - 
Số 20
8-
Tìm số thích hợp thay cho ô có dấu chấm hỏi bên dưới:

  A - 
Số 39
  B - 
Số 49
  C - 
Số 59
  D - 
Số 69
9-
Cho hình bên dưới:

Hình còn thiếu là hình nào sau đây?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
10-
Số nào sẽ là số thay cho dấu chấm hỏi ở hình bên dưới?

  A - 
Số 5
  B - 
Số 9
  C - 
Số 3
  D - 
Số 8
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-DT]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 218
Trắc Nghiệm IQ - 181
Trắc Nghiệm IQ - 135
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 168
Trắc Nghiệm IQ - 223
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 111
Trắc Nghiệm IQ - 03
Trắc Nghiệm IQ - 229
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 279
Trắc Nghiệm IQ - 252
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 236
Trắc Nghiệm IQ - 197
Trắc Nghiệm IQ - 268
Trắc Nghiệm IQ - 284
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters