WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:42:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi chuyển điện áp từ đường dây cao thế xuống điện áp sử dụng thì cần dùng:
  A - 
biến thế tăng điện áp.
  B - 
biến thế giảm điện áp.
  C - 
biến thế ổn áp.
  D - 
cả biến thế tăng áp và biến thế hạ áp.
2-
Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện:
  A - 
tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
  B - 
tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
  C - 
tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
  D - 
tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.
3-
Khi truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để làm giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ta có thể:
  A - 
đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế.
  B - 
đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy hạ thế.
  C - 
đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.
  D - 
đặt ở đầu ra của nhà máy điện máy tăng thế và đặt ở nơi tiêu thụ máy hạ thế.
4-
Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đôi thì hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ:
  A - 
tăng lên gấp đôi.
  B - 
giảm đi một nửa.
  C - 
tăng lên gấp bốn.
  D - 
giữ nguyên không đổi.
5-
Khi tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn trên đường dây truyền tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây sẽ:
  A - 
giảm đi một nửa.
  B - 
giảm đi bốn lần.
  C - 
tăng lên gấp đôi.
  D - 
tăng lên gấp bốn.
6-
Trên cùng một đường dây tải điện, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ:
  A - 
tăng 102 lần.
  B - 
giảm 102 lần.
  C - 
tăng 104 lần.
  D - 
giảm 104 lần.
7-
Cùng công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 400kV so với khi hiệu điện thế là 200kV là:
  A - 
lớn hơn 2 lần.
  B - 
nhỏ hơn 2 lần.
  C - 
nhỏ hơn 4 lần.
  D - 
lớn hơn 4 lần.
8-
Khi truyền đi cùng một công suất điện, người ta dùng dây dẫn cùng chất nhưng có tiết diện gấp đôi dây ban đầu. Công suất hao phí trên đường dây tải điện so với lúc đầu:
  A - 
không thay đổi.
  B - 
giảm đi hai lần.
  C - 
giảm đi bốn lần.
  D - 
tăng lên hai lần.
9-
Trên một đường dây truyền tải điện có công suất truyền tải không đổi, nếu tăng tiết diện dây dẫn lên gấp đôi, đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ:
  A - 
giảm đi tám lần.
  B - 
giảm đi bốn lần.
  C - 
giảm đi hai lần.
  D - 
không thay đổi.
10-
Muốn truyền tải một công suất 2kW trên dây dẫn có điện trở 2Ω thì công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện thế trên hai đầu dây dẫn là 200V.
  A - 
200W.
  B - 
2000W.
  C - 
400W.
  D - 
4000W.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 140
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 95
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 125
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 159
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 108
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 182
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 150
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 113
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 151
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 194
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters