Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:44:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặt mắt phía trên một chậu đựng nước quan sát một viên bi ở đáy chậu ta sẽ:
  A - 
không nhìn thấy viên bi.
  B - 
nhìn thấy ảnh ảo của viên bi trong nước.
  C - 
nhìn thấy ảnh thật của viên bi trong nước.
  D - 
nhìn thấy đúng viên bi trong nước.
2-
Một người nhìn vào bể nước theo đường IM thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể. Điểm O có thể nằm:

  A - 
Trên đoạn AN.
  B - 
Trên đoạn NH.
  C - 
Trên đoạn HB.
  D - 
Trên đoạn IH.
3-
Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước khi ta tăng dần góc tới thì góc khúc xạ:
  A - 
tăng nhanh hơn góc tới.
  B - 
tăng chậm hơn góc tới.
  C - 
ban đầu tăng nhanh hơn sau đó giảm.
  D - 
ban đầu tăng chậm hơn sau đó tăng với tỉ lệ 1:1.
4-
Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì:
  A - 
góc khúc xạ r không phụ thuộc vào góc tới i.
  B - 
góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r.
  C - 
khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r giảm.
  D - 
khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r tăng.
5-
Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thủy tinh. Khi đó góc khúc xạ bằng:
  A - 
90o.
  B - 
60o.
  C - 
30o.
  D - 
0o.
6-
Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.
  B - 
Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.
  C - 
Khi góc tới bằng 0o thì góc khúc xạ cũng bằng 0o.
  D - 
Khi góc tới bằng 45o thì góc khúc xạ bằng 45o.
7-
Một tia sáng khi truyền từ nước ra không khí thì:
  A - 
góc khúc xạ lớn hơn góc tới.
  B - 
tia khúc xạ luôn nằm trùng với pháp tuyến.
  C - 
tia khúc xạ hợp với pháp tuyến một góc 30o.
  D - 
góc khúc xạ nằm trong môi trường nước.
8-
Một học sinh nhìn vào hồ nước thấy một con cá ở vị trí A. Thực sự con cá ở vị trí:
  A - 
A’ gần mặt nước hơn vị trí A.
  B - 
A’ xa mặt nước hơn vị trí A.
  C - 
A’ trùng vị trí A.
  D - 
A’ lệch ngang so với vị trí A.
9-
Đường truyền của tia sáng phát ra từ một ngọn đèn ở trong một bể nước đi ra ngoài không khí là:

  A - 
Đường 1.
  B - 
Đường 2.
  C - 
Đường 3.
  D - 
Đường 4.
10-
Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?
  A - 
Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường gấp khúc.
  B - 
Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường thẳng.
  C - 
Ảnh của viên sỏi nằm trên vị trí thực của viên sỏi.
  D - 
Tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt có góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 64
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 117
Quang học - Đề 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 134
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 161
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 109
Quang học - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 133
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 152
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 34
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters