WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:44:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi chiếu một tia sáng SI đi từ nước ra ngoài không khí, nó truyền theo chiều của:

  A - 
tia IA.
  B - 
tia IB.
  C - 
tia IC.
  D - 
tia ID.
2-
Một đồng tiền xu được đặt trong hồ như hình. Khi chưa có nước thì không thấy đồng xu, nhưng khi cho nước vào lại trông thấy đồng xu vì:

  A - 
có sự khúc xạ ánh sáng.
  B - 
có sự phản xạ tòan phần.
  C - 
có sự phản xạ ánh sáng.
  D - 
có sự truyền thẳng ánh sáng.
3-
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
  A - 
Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng bị đổi phương khi truyền qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.
  B - 
Tia khúc xạ và tia tới ở trong hai môi trường khác nhau.
  C - 
Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia đường pháp tuyến so với tia tới.
  D - 
Góc khúc xạ r và góc tới i tỉ lệ thuận với nhau.
4-
Một tia sáng đi từ không khí vào một khối chất trong suốt. Khi góc tới i = 45o thì góc khúc xạ r = 30o. Khi tia sáng truyền ngược lại với góc tới i = 30o thì:
  A - 
góc khúc xạ r bằng 45o.
  B - 
góc khúc xạ r lớn hơn 45o.
  C - 
góc khúc xạ r nhỏ hơn 45o.
  D - 
góc khúc xạ r bằng 30o.
5-
Một tia sáng chiếu từ không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng với góc tới bằng 45o thì cho tia phản xạ hợp với tia khúc xạ một góc 105o. Góc khúc xạ bằng:
  A - 
45o.
  B - 
60o.
  C - 
30o.
  D - 
90o.
6-
Những thấu kính nào trong hình vẽ là các thấu kính hội tụ:

  A - 
1, 2, 3, 4.
  B - 
2, 3, 4.
  C - 
1, 2, 3.
  D - 
1, 3, 4.
7-
Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló:
  A - 
đi qua tiêu điểm.
  B - 
song song với trục chính.
  C - 
truyền thẳng theo phương của tia tới.
  D - 
có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.
8-
Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló:
  A - 
đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm.
  B - 
song song với trục chính.
  C - 
truyền thẳng theo phương của tia tới.
  D - 
đi qua tiêu điểm.
9-
Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló:
  A - 
truyền thẳng theo phương của tia tới.
  B - 
đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm.
  C - 
song song với trục chính.
  D - 
có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.
10-
Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính:
  A - 
Thuỷ tinh trong.
  B - 
Nhựa trong.
  C - 
Nhôm.
  D - 
Nước.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 158
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 183
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 104
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 88
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 151
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 108
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 64
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 109
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 130
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 86
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 47
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 76
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters