WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 169
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:41:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bộ phận nào sau đây của mắt đóng vai trò như phim trong máy ảnh?
  A - 
Con ngươi.
  B - 
Thể thủy tinh.
  C - 
Màng lưới.
  D - 
Giác mạc.
2-
Thiết bị nào sau đây khi hoạt động có sự chuyển hóa năng lượng từ điện năng thành cơ năng?
  A - 
Máy phát điện.
  B - 
Ăc qui.
  C - 
Nồi cơm điện.
  D - 
Động cơ điện.
3-
Khi cho dòng điện một chiều không đổi chạy vào cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp:
  A - 
xuất hiện dòng điện một chiều không đổi.
  B - 
xuất hiện dòng điện một chiều biến đổi.
  C - 
xuất hiện dòng điện xoay chiều.
  D - 
không xuất hiện dòng điện nào cả.
4-
Một máy phát điện xoay chiều có cấu tạo và hoạt động như sau:
  A - 
hai cuộn dây quay ngược chiều quanh một nam châm.
  B - 
một cuộn dây và một nam châm quay cùng chiều quanh một trục.
  C - 
một cuộn dây quay trong từ trường của một nam châm đứng yên.
  D - 
hai nam châm quay ngược chiều nhau quanh một cuộn dây.
5-
Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu dùng một dây dẫn có tiết diện gấp đôi thì công suất hao phí sẽ:
  A - 
giảm 2 lần.
  B - 
tăng 2 lần.
  C - 
tăng 4 lần.
  D - 
giảm 4 lần.
6-
Quả bóng rơi xuống và sau khi chạm vào mặt đất không nảy lên độ cao như cũ, là vì:
  A - 
Một phần năng lượng của quả bóng đã bị biến mất.
  B - 
Một phần năng lượng của quả bóng đã biến đổi thành quang năng.
  C - 
Một phần năng lượng của quả bóng đã biến đổi thành nhiệt năng.
  D - 
Một phần năng lượng của quả bóng đã biến.
7-
Việc sử dụng đường dây truyền tải điện năng trong mạng điện Quốc gia có hiệu điện thế phát đi 500KV nhằm mục đích gì?
  A - 
Để tránh ô nhiễm tiếng ồn.
  B - 
Để tiết kiệm dây dẫn nhiều hơn.
  C - 
Để giảm hao phí điện năng khi truyền tải.
  D - 
Tăng công suất sử dụng.
8-
Có hiện tượng gì xãy ra đối vơí một đầu thanh nam châm vĩnh cữu treo tự do gần một nam châm điện khi có dòng điện xoay chiều chạy qua?
  A - 
Thanh nam châm bị nam châm điện hút.
  B - 
Thanh nam châm bị nam châm điện đẩy ra xa.
  C - 
Thanh nam châm đứng yên không bị hút cũng như không bị đẩy.
  D - 
Thanh nam châm bị nam châm điện hút, đẩy liên tục.
9-
Trên cùng một đường truyền tải điện năng đi xa, với cùng một công suất cuả nhà máy phát .Nếu tăng hiệu điện thế nơi phát lên 6 lần thì công suất hao phí trên dây sẽ:
  A - 
giảm đi 6 lần.
  B - 
giảm đi 36 lần.
  C - 
tăng lên 36 lần.
  D - 
giảm đi 12 lần.
10-
Máy biến thế khi dùng có tác dụng:
  A - 
giữ hiệu điện thế ổn định cho các dụng cụ điện làm việc.
  B - 
giữ cường độ dòng điện ổn định, không đổi cho các dụng cụ điện làm việc.
  C - 
tăng hoặc giảm hiệu điện thếù xoay chiều theo mục đích sử dụng.
  D - 
tăng hoặc giảm cường độ dòng điện xoay chiều theo mục đích sử dụng.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Quang học - Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 199
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 201
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 111
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 108
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 183
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 166
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 135
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 164
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 84
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 161
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 85
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 129
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 114
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 79
Quang học - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 136
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 134
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 110
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters