WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:38:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thực hiện thí nghiệm với cuộn dây và nam châm điện đặt dọc theo trục của ống dây . Trường hợp nào không xuất hiện dòng điện cảm ứng ?
  A - 
Dòng điện ổn định , nam châm điện và cuộn dây đứng yên.
  B - 
Dòng điện ổn định , di chuyển cuộn dây.
  C - 
Dòng điện ổn định , di chuyển nam châm điện.
  D - 
Dòng điện chạy qua nam châm điện biến đổi.
2-
Trường hợp nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng ?
  A - 
Ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau.
  B - 
Ống dây và nam châm chuyển động để khoảng cách giữa chúng không đổi.
  C - 
Ống dây và nam châm đặt gần nhau đứng yên.
  D - 
Ống dây và nam châm đặt xa nhau đứng yên.
3-
Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:
  A - 
luôn luôn tăng
  B - 
luôn luôn giảm
  C - 
luân phiên tăng giảm
  D - 
luôn luôn không đổi
4-
Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín ?
  A - 
Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm điện.
  B - 
Đưa nam châm lại gần cuộn dây.
  C - 
Đưa cuộn dây dẫn kín lại gần nam châm điện.
  D - 
Tăng dòng điện chạy trong nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín.
5-
Chọn câu phát biểu đúng :
  A - 
Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của pin.
  B - 
Dòng điện xoay chiều rất giống dòng điện một chiều của acquy.
  C - 
Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi.
  D - 
Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.
6-
Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều?
  A - 
Máy thu thanh dùng pin
  B - 
Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V
  C - 
Tủ lạnh
  D - 
Ấm đun nước
7-
Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện xoay chiều?
  A - 
Tủ lạnh
  B - 
Máy sấy tóc
  C - 
Đèn điện
  D - 
Đồng hồ treo tường chạy bằng pin
8-
Dòng điện xoay chiều có thể được tạo nên từ :
  A - 
ắcquy khô
  B - 
ắc quy
  C - 
pin
  D - 
đinamô xe đạp
9-
Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều ?
  A - 
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy
  B - 
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn
  C - 
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát sáng bóng đèn
  D - 
Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường
10-
Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :
  A - 
Dòng điện xoay chiều có chiều không đổi
  B - 
Dòng điện xoay chiều chỉ có tác dụng nhiệt
  C - 
Dòng điện xoay chiều làm đèn sáng mạnh hơn dòng điện một chiều
  D - 
Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 111
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 130
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 50
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 62
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 96
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 94
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 145
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 157
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 169
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 126
Quang học - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 198
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters