Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 41
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:05:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bạn hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
STUN
PARGE
MUPL
SNUG

  A - 
PARGE
  B - 
SNUG
  C - 
STUN
  D - 
MUPL
2-
Bạn hãy tìm một từ đồng nghĩa với hai từ nằm trong ngoặc đơn:
DRUNK(....)CLOSE

  A - 
LIGHT
  B - 
NIGHT
  C - 
OPEN
  D - 
TIGHT
3-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?
SING(NINE)SPEND
LONG(....)CREST

  A - 
NOSE
  B - 
EAR
  C - 
CHEST
  D - 
MOUTH
4-
Nếu đào một cái hố dài 1 mét,rộng 1 mét,sâu 1 mét thì càn 12 người làm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Vậy 6 người đào một cái hố dài,rộng,sâu gấp đôi thì mất bao nhiêu thời gian?
  A - 
40 tiếng
  B - 
35 tiếng
  C - 
32 tiếng
  D - 
20 tiếng
  E - 
4 tiếng
5-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
1 8 16 25 ?

  A - 
10
  B - 
6
  C - 
30
  D - 
35
6-
Bạn hãy tìm ra phần cuối của từ có thể ráp được với những thành phần đứng trước nó như dưới đây:

  A - 
UMP
  B - 
OINT
  C - 
ALL
  D - 
MALL
  E - 
ESK
  F - 
OVE
7-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình F
8-
Cho các hình như sau:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
9-
Theo bạn số trên cột ống khói phải là số mấy?

  A - 
Số 10
  B - 
Số 20
  C - 
Số 4
  D - 
Số 16
10-
Theo bạn con số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 41
  B - 
Số 42
  C - 
Số 43
  D - 
Số 40
  E - 
Số 44
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 83
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 160
Trắc Nghiệm IQ - 166
Trắc Nghiệm IQ - 06
Trắc Nghiệm IQ - 145
Trắc Nghiệm IQ - 237
Trắc Nghiệm IQ - 271
Trắc Nghiệm IQ - 68
Trắc Nghiệm IQ - 31
Trắc Nghiệm IQ - 273
Trắc Nghiệm IQ - 95
Trắc Nghiệm IQ - 161
Trắc Nghiệm IQ - 178
Trắc Nghiệm IQ - 147
Trắc Nghiệm IQ - 107
Trắc Nghiệm IQ - 126
Trắc Nghiệm IQ - 235
Trắc Nghiệm IQ - 54
Trắc Nghiệm IQ - 238
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters