WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 45
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:00:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tina từ khi chào đời đến giờ mỗi năm sinh nhật đều được tặng một số gấu bông bằng với số tuổi tương ứng của mình năm đó. Cho đến nay Tina đã có tất cả 276 con gấu bông.Hỏi:Tina năm nay bao nhiêu tuổi?
  A - 
20 tuổi
  B - 
23 tuổi
  C - 
25 tuổi
  D - 
18 tuổi
  E - 
21 tuổi
  F - 
27 tuổi
2-
Bạn hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
AGENT
BLISS
CHURCH
LOVE
DOLL

  A - 
AGENT
  B - 
BLISS
  C - 
CHURCH
  D - 
LOVE
  E - 
DOLL
3-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
UR(...)AL

  A - 
BAN
  B - 
TA
  C - 
END
  D - 
UN
4-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
96 (16) 12
88 (...) 11

  A - 
10
  B - 
35
  C - 
16
  D - 
77
  E - 
66
5-
Đố bạn dấu chấm hỏi là con số mấy?
2 10 4
3 17 5
3 ? 4

  A - 
5
  B - 
45
  C - 
7
  D - 
17
  E - 
14
  F - 
44
6-
Hãy tìm ra hai hình không cùng nhóm với hình còn lại:

  A - 
Hình B và hình E
  B - 
Hình B và hình C
  C - 
Hình A và hình F
  D - 
Hình B và hình D
  E - 
Hình E và hình F
  F - 
Hình A và hình B
  G - 
Hình A và hình E
7-
Hãy tìm ra từ để ráp vào phần cuối của những thành phần đứng trước đó:

  A - 
OINT
  B - 
EST
  C - 
EAR
  D - 
OUN
  E - 
ALL
  F - 
UN
  G - 
ION
8-
Hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
  I - 
Hình 9
9-
Cho các hình như sau:

Hình nào thay thế dấu chấm hỏi?

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
10-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
  I - 
Hình 9
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 205
Trắc Nghiệm IQ - 74
Trắc Nghiệm IQ - 231
Trắc Nghiệm IQ - 253
Number Puzzles - Test 05
Trắc Nghiệm IQ - 112
Trắc Nghiệm IQ - 54
Trắc Nghiệm IQ - 167
Trắc Nghiệm IQ - 59
Trắc Nghiệm IQ - 176
Number Puzzles - Test 04
Trắc Nghiệm IQ - 29
Trắc Nghiệm IQ - 175
Trắc Nghiệm IQ - 283
Trắc Nghiệm IQ - 199
Number Puzzles - Test 06
Trắc Nghiệm IQ - 107
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters