Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:31:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động cơ học là:
  A - 
Sự thay đổi khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc.
  B - 
Sự thay đổi vận tốc của vật.
  C - 
Sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc.
  D - 
Sự thay đổi phương chiều của vật.
2-
Chọn câu trả lời đúng nhất: Một cánh tàu ngầm đang lướt trên biển. Ta nói:
  A - 
Tàu đang đứng yên so với hành khách trên tàu.
  B - 
Tàu đang chuyển động so với mặt nước.
  C - 
Tàu đang chuyển động đối với chiếc tàu đánh cá chạy ngược chiều trên biển.
  D - 
Cả ba câu trên đều đúng.
3-
Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:
  A - 
Quãng đường vật đi trong những khoảng thời gian khác nhau là khác nhau.
  B - 
Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.
  C - 
Vận tốc của vật so với các vật mốc khác nhau là khác nhau.
  D - 
Dạng quỹ đạo chuyển động của vật phụ thuộc vào vật chọn làm mốc.
4-
Chọn câu trả lời đúng: Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Trong hiện tượng này:
  A - 
Mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên.
  B - 
Mặt trời đứng yên còn trái đất chuyển động.
  C - 
Mặt trời và trái đất đều chuyển động.
  D - 
Mặt trời và trái đất đều đứng yên.
5-
Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động trái bida lăn trên mặt bàn nhẵn bóng là chuyển động:
  A - 
Nhanh dần đều
  B - 
Chậm dần đều
  C - 
Tròn đều
  D - 
Thẳng đều
6-
Chuyển động của một quả lắc đồng hồ khi đi từ vị trí cân bằng (có góc hợp với phương thẳng đứng một góc α∝= 0) ra vị trí biên (có góc hợp với phương thẳng đứng một góc∝α lớn nhất) là chuyển động có vận tốc:
  A - 
Giảm dần.
  B - 
Không đổi.
  C - 
Tăng dần.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Khi nói đến vận tốc của các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay.. người ta nói tới:
  A - 
Vận tốc tức thời.
  B - 
Vận tốc trung bình.
  C - 
Vận tốc lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó.
  D - 
Vận tốc nhỏ nhất có thể đạt được của phương tiện đó.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Theo dương lịch, một năm được tính là thời gian chuyển động của trái đất quay một vòng quanh vật làm mốc là:
  A - 
Trục trái đất.
  B - 
Mặt trăng.
  C - 
Mặt trời.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
9-
Chọn câu trả lời đúng Quỹ đạo chuyển động của một vật là:
  A - 
Đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.
  B - 
Đường thẳng nếu vật chuyển động thẳng.
  C - 
Đường tròn nếu vật chuyển động tròn.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
10-
Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là trục xe khi xe chuyển động thẳng trên đường là:
  A - 
Chuyển động thẳng.
  B - 
Chuyển động tròn.
  C - 
Chuyển động cong.
  D - 
Chuyển động phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng và chuyển động tròn.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters