WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:14:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là mặt đường khi xe chuyển động thẳng trên đường là:
  A - 
Chuyển động thẳng.
  B - 
Chuyển động tròn.
  C - 
Chuyển động cong.
  D - 
Chuyển động phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng và chuyển động tròn.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Hai xe lửa chuyển động trên các đường ray song song, cùng chiều với cùng vận tốc. Người ngồi trên xe lửa thứ nhất sẽ:
  A - 
Đứng yên so với xe lửa thứ hai.
  B - 
Chuyển động so với xe lửa thứ hai.
  C - 
Đứng yên so với xe lửa thứ nhất.
  D - 
Cả A và C đều đúng.
3-
Chọn câu trả lời đúng: Một ô tô chuyển động thẳng đều trên đoạn đường từ địa điểm M tới địa điểm N với thời gian dư tính là t. Nếu tăng vận tốc ô tô lên 1,5 lần thì:
  A - 
Thời gian t giảm lần.
  B - 
Thời gian t giảm lần.
  C - 
Thời gian t tăng lần.
  D - 
Thời gian t tăng lần.
4-
Chọn đáp án đúng: Hai ô tô chuyển động đều. Ô tô thứ nhất đi quãng đường dài 18km trong thời gian 30 phút. Ô tô thứ hai đi quãng đường dài 200m trong thời gian 20s.
  A - 
Ô tô thứ nhất chuyển động nhanh hơn so với ô tô thứ hai.
  B - 
Ô tô thứ nhất chuyển động chậm hơn so với ô tô thứ hai.
  C - 
Hai ô tô chuyển động cùng vận tốc.
  D - 
Vận tốc của ô tô thứ nhất lớn hơn vận tốc của ô tô thứ hai là 10m/s.
5-
Chọn câu trả lời đúng: Một người đi bộ từ nhà ra công viên trên đoạn đường dài s = 3,6km, trong thời gian t = 40 phút. Vận tốc của người đó là:
  A - 
19,44 m/s.
  B - 
15 m/s.
  C - 
1,5 m/s.
  D - 
m/s.
6-
Chọn câu sai: Một vận động viên điền kinh chạy trên quãng đường dài 1,125km hết 1,5 phút. Vận tốc trung bình của vận động viên đó là:
  A - 
45km/h
  B - 
12,5m/s
  C - 
0,0125km/s
  D - 
0,0125km/h
7-
Chọn câu trả lời đúng: Một xe lửa chuyển động với vận tốc trung bình là 40km/h từ nhà ga A đến nhà ga B hết 1 giờ 15 phút. Quãng đường từ ga A tới ga B là:
  A - 
50km
  B - 
46km
  C - 
60km
  D - 
75km
8-
Chọn câu trả lời đúng: Một ô tô chở khách chuyển động đều trên đoạn đường s = 54km, với vận tốc 36km/h. thời gian đi hết đoạn đường của xe là:
  A - 
h
  B - 
1,5h
  C - 
75 phút
  D - 
2h
9-
Chọn câu trả lời đúng: Đường từ nhà Nghĩa tới nhà Hưng dài 7,2m. Nếu đi với vận tốc không đổi là 1m/s thì thời gian Nghĩa đi tới nhà Hưng là:
  A - 
0,5h
  B - 
1h
  C - 
1,5h
  D - 
2h
10-
Chọn câu sai: Đường từ nhà Tùng tới trường dài 4,8km. Nếu đi bộ Tùng đi mất 1,2h. Nếu đi xe đạp Tùng mất 20 phút.
  A - 
Vận tốc đi bộ của Tùng là 4km/h.
  B - 
Vận tốc đi bộ của Tùng là 14,4km/h.
  C - 
Vận tốc đi xe đạp của Tùng là 4m/s.
  D - 
Vận tốc đi xe đạp của Tùng là 14,4km/h.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters