WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:41:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một người khởi hành đi từ nhà lúc 6h30 phút và tới nơi làm việc lúc 6h. Quãng đường từ nhà tới cơ quan là 5,4km. Dọc đường người đó dừng lại bơm xe mất 5 phút, sau đó đi mua báo hết 10 phút. Vận tốc trung bình của người đó là:
  A - 
21,6km/h
  B - 
6m/s
  C - 
36m/phút
  D - 
Cả A, B, C đều sai
2-
Một học sinh đi xe đạp quanh bờ hồ một hồ bơi hình tròn với vận tốc 2m/s. Biết chu vi hồ bơi là 0,72km. thời gian bạn đó đi hết một vòng quanh hồ là:
  A - 
360s
  B - 
6 phút
  C - 
0,1h
  D - 
Cả A, B, C đều sai
3-
Một người đi xe đạp khởi hành từ thành phố A với vận tốc 3m/s đi thành phố B. cũng tại thời điểm đó, một xe ô tô khởi hành từ thành phố B đi thành phố A với vận tốc 54km/h. Sau hai giờ hai xe gặp nhau tại điểm M. khoảng cách giữa hai thành phố A và B là:
  A - 
129,6km
  B - 
144km
  C - 
36km
  D - 
Cả A, B, C đều sai
4-
Một xe máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Vận tốc trong ½ thời gian đầu là 30km/h và trong ½ thời gian sau là 12m/s. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là:
  A - 
42km/h
  B - 
22,5km/h
  C - 
36km/h
  D - 
54km/h
5-
Một xà lan đi dọc bờ sông trên quãng đường AB với vận tốc 12km/h. Nếu tăng vận tốc thêm 3km/h thì xà lan đến B sớm hơn dự định 10 phút. Quãng đường AB là:
  A - 
5km
  B - 
10km
  C - 
15km
  D - 
20km
6-
Hai anh em Tuấn và Tùng cùng đi học từ nhà tới trường. Tuấn đi trước với vận tốc 12km/h. Tùng xuất phát sau Tuấn 10 phút với vận tốc 18km/h và đến trường cùng lúc với Tuấn. Quãng đường từ nhà Tuấn và Tùng tới trường là:
  A - 
3km
  B - 
6km
  C - 
8km
  D - 
10km
7-
Một ca nô xuôi dòng nước từ điểm A tới điểm B hết 30 phút. Nếu ca nô đi ngược dòng nước từ B về A hết 45 phút. Nếu ca nô tắt máy trôi theo dòng nước thì thời gian đi từ A đến B là:
  A - 
1,5h
  B - 
2h
  C - 
2,5h
  D - 
3h
8-
Một xuồng máy di chuyển giữa hai địa điểm A và B vận tốc trong đoạn đường đầu là 15km/h, trong đoạn tiếp theo là 30m/s và trong 1/3 đoạn đường cuối là 10km/h. Vận tốc trung bình của xuồng máy trên cả đoạn đường là:
  A - 
2km/h
  B - 
15km/h
  C - 
18km/h
  D - 
20km/h
9-
Hải đi xe đạp trên quãng đường AB dài 45km với vận tốc 30km/h. Tâm khởi hành từ A sau Hải 15 phút và đến B sau Hải 5 phút. Vận tốc của Tâm là:
  A - 
60km/h
  B - 
45km/h
  C - 
33,75km/h
  D - 
32,25km/h
10-
Bích đi xe máy từ điểm A tới điểm B dự tính mất 3h. Nhưng sau khi đi được 1/3 quãng đường thì Bích tăng vận tốc lên 5km/h nên đến sớm hơn dự định là 20 phút. Quãng đường AB dài là:
  A - 
125km
  B - 
100km
  C - 
75km
  D - 
50km
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters