WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:44:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Mặt lốp xe ô tô, xe máy, xe đạp… có khía rãnh để:
  A - 
Tăng ma sát
  B - 
Giảm ma sát
  C - 
Tăng quán tính
  D - 
Giảm quán tính
2-
Chọn câu trả lời đúng: Thạch sùng (rắn mối) có thể di chuyển dễ dàng trên trần nhà, tường nhà là nhờ:
  A - 
Quán tính
  B - 
Trọng lực
  C - 
Ma sát
  D - 
Lực đẩy Acsimet
3-
Chọn câu trả lời sai: Một xe ô tô đang trượt dốc, các lực tác dụng vào xe có:
  A - 
Trọng lực P luôn thẳng đứng hướng xuống.
  B - 
Phản lực N của mặt đường tác dụng lên xe luôn vuông góc với mặt dốc.
  C - 
Lực ma sát của mặt đường tác dụng lên bánh xe luôn song song với mặt dốc, hướng xuống là có độ lớn nhỏ hơn độ lớn hợp lực P với N.
  D - 
Lực ma sát của mặt đường tác dụng lên bánh xe luôn song song với mặt dốc và hướng lên.
4-
Chọn câu trả lời đúng: Khi cán búa lỏng người ta có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất. Đó là dựa vào tác dụng của:
  A - 
Lực ma sát
  B - 
Lực đàn hồi
  C - 
Trọng lực
  D - 
Lực quán tính
5-
Chọn câu trả lời đúng: Khi rửa rau muốn, trước khi dọn lên đĩa em thấy mẹ thường để rau vào rổ và rẩy mạnh cho ráo bớt nước. Đó là tác dụng của:
  A - 
Lực ma sát
  B - 
Lực đàn hồi
  C - 
Trọng lực
  D - 
Lực quán tính
6-
Chọn câu trả lời đúng: Một ô tô đang đứng yên trên mặt đường. Lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:
  A - 
Ma sát trượt.
  B - 
Ma sát nghỉ.
  C - 
Ma sát lăn.
  D - 
Lực quán tính.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Một quả cầu bằng thép có khối lượng 200g được treo vào đầu dưới một sợi dây không co dãn, đầu sợi dây treo vào 1 điểm cố định. Khi quả cầu đứng yên:
  A - 
Trọng lực tác dụng vào quả cầu có độ lớn bằng 2000N.
  B - 
Trọng lực tác dụng vào quả cầu có độ lớn bằng 2N.
  C - 
Lực căng dây có độ lớn lớn hơn 2000N.
  D - 
Lực căng dây có độ lớn nhỏ hơn 2N.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Khi treo một vật có khối lượng hơn 500g vào đầu dưới một sợi dây không co dãn, đầu trên sợi dây treo vào một điểm cố định thì dây đứt và quả cầu rơi xuống đất. Đó là do:
  A - 
Lực căng dây lớn nhất mà dây chịu được là 5000N.
  B - 
Lực căng dây nhỏ nhất mà vật chịu được lớn hơn 5N.
  C - 
Lực căng dây nhỏ nhất mà vật chịu được nhỏ hơn 5N.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
9-
Chọn câu trả lời sai: Một cỗ xe ngựa được kéo bởi con ngựa đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang.
  A - 
Không có lực tác động vào cỗ xe.
  B - 
Tổng các lực tác động vào cỗ xe triệt tiêu nhau.
  C - 
Trọng lực các vật tác dụng lên cỗ xe cân bằng với phản lực mặt đường tác dụng vào nó.
  D - 
Lực kéo của ngựa cân bằng với lực ma sát của mặt đường tác dụng lên cỗ xe.
10-
Chọn câu trả lời đúng: Khi xe xuống dốc, để giảm tốc độ của xe, ta nên:
  A - 
Thắng (phanh) bánh xe sau.
  B - 
Thắng (phanh) bánh xa trước.
  C - 
Thắng (phanh) cả hai bánh xe một cách từ từ.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters