WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:13:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Khi đi xe đạp, lúc khời động ta đạp xe thấy rất nặng mà xe đi chậm, sau khi xe đã chuyển động tha thấy đạp nhẹ hơn nhiều mà xe vẫn đi nhanh hơn là do:
  A - 
Lúc khởi động, lực đạp của xe phải lớn hơn độ lớn của lực ma sát nghỉ.
  B - 
Lúc xe chuyển động, lực đạp của xe phải có độ lớn lớn hơn độ lớn của lực ma sát lăn.
  C - 
Độ lớn của lực ma sát nghỉ lớn hơn độ lớn của lực ma sát lăn.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Áp suất tăng khi:
  A - 
Áp lực tăng còn diện tích có lực tác dụng được giữ nguyên không đổi.
  B - 
Diện tích tăng và áp lực không đổi.
  C - 
Áp lực và diện tích tăng cùng tỉ lệ.
  D - 
Áp lực và diện tích giảm theo cùng tỉ lệ.
3-
Chọn câu trả lời đúng: Khi thợ lặn lặn xuống biển:
  A - 
Càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng tăng.
  B - 
Càng xuống sâu áp suất tác dụng lên thợ lặn càng giảm.
  C - 
Áp suất tác dụng lên thợ lặn không phụ thuộc vào độ sâu.
  D - 
Áp suất tác dụng lên thợ lặn ở đáy biển là nhỏ nhất.
4-
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống Chất lỏng không những chỉ gây áp suất lên……… bình, mà lên cả…….. bình và các vật ở bên……….chất lỏng.
  A - 
Đáy, thành, trong lòng.
  B - 
Thành, đáy, trong lòng.
  C - 
Trong lòng, thành, đáy.
  D - 
Cả A, B đều đúng.
5-
Chọn câu trả lời đúng: Áp suất của khí quyển trên mặt nước là po = 105Pa. Trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Độ sâu (so với mặt nước) có áp suất 3po là:
  A - 
10m
  B - 
20m
  C - 
30m
  D - 
40m
6-
Chọn câu trả lời đúng: Một ô tô tải có khối lượng 1,5 tấn. Xe có bốn bánh, một bánh có diện tích tiếp xúc với mặt đất bằng 100cm2. Áp suất tác dụng lên mặt đất dưới các lốp xe là:
  A - 
6000Pa
  B - 
375000Pa
  C - 
375Pa
  D - 
Không có kết quả nào đúng.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Điều kiện để một vật chìm xuống trong chất lỏng là trọng lượng P của nó so với lực đẩy Acsimet F là:
  A - 
P > E
  B - 
P < E
  C - 
P = E
  D - 
Hai đại lượng này không quan hệ với nhau.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Một khúc gỗ có kích thước 30cm x 40cm x 50cm. thả khúc gỗ vào trong nước. Biết trọng lượng riêng của khúc gỗ nặng bằng trọng lượng riêng của nước. Phần thể tích nổi trên mặt nước của khối gỗ là:
  A - 
18cm3
  B - 
0,18m3
  C - 
18dm3
  D - 
1,8cm3
9-
Trong một tòa nhà cao tầng, áp suất vòi nước trên lầu một bằng 2atm. Biết lầu một cao 4m so với mặt đất. khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, 1atm= 1,01 x 105 Pa. Độ cao của mực nước (so với mặt đất) trong bồn chứa của thác nước là:
  A - 
16,2m
  B - 
20,2m
  C - 
24,2m
  D - 
Không có đáp số nào đúng.
10-
Áp suất của không khí ngang mực nước biển bằng 1atm = 105 Pa. Cho biết giá trị trung bình của bán kính trái đất bằng 6,4.106m. Trọng lượng của lớp không khí bao bọc quanh trái đất là:
  A - 
5,14.1019 N
  B - 
4,02.1012N
  C - 
1,29.1019N
  D - 
Không có đáp số nào đúng.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters