WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:15:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hãy chọn phát biểu đúng:
  A - 
Áp lực là lực tác dụng lên mặt bị ép.
  B - 
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
  C - 
Lực tác dụng lên mặt bị ép gọi là áp lực.
  D - 
Không có câu nào đúng.
2-
Trong những trường hợp sau đây, áp suất của một người tác dụng lên sàn nhà là nhỏ nhất?
  A - 
Đứng thẳng hai chân.
  B - 
Co một chân lên.
  C - 
Nằm trên sàn.
  D - 
Ngồi xuống.
3-
Hãy chọn câu phát biểu đúng:
  A - 
Đặt ván lên bùn (đất) ít khi bị lún hơn khi đi bằng chân không vì sẽ làm giảm áp lực của cơ thể lên bùn (đất).
  B - 
Những cột đình làng thường kê trên những hòn đá rộng và phẳng để làm giảm áp suất gây ra trên mặt đất.
  C - 
Khi đi áp suất gây ra trên mặt đường nhỏ hơn khi đứng.
  D - 
Xe tải thường có nhiều bánh để giảm áp suất xuống mặt đường.
4-
Một học sinh đứng thẳng hai chân trên sàn lớp, gây ra một áp suất lên sàn là 14000N/m2, biết diện tích tiếp xúc của một bàn chân là 1,5dm2, khối lượng của học sinh đó bằng:
  A - 
40kg
  B - 
41kg
  C - 
42kg
  D - 
Không có kết quả nào đúng.
5-
Khi lặn xuống nước ta cảm thấy bị ép ở ngực và lỗ tai bùng bùng, vì:
  A - 
Sức ép nước vào ngực.Sức ép nước vào ngực.
  B - 
Áp suất cột nước phía trên.
  C - 
Áp suất cột nước phía dưới.
  D - 
Cả A, B đều đúng.
6-
Chỉ ra phát biểu sai:
  A - 
Trong cùng một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang đều bằng nhau.
  B - 
Trong chất lỏng, càng xuống sâu áp suất càng giảm.
  C - 
Bình thông nhau là bình ít nhất có hai nhánh.
  D - 
Chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, mặt đập.
7-
Chỉ ra câu phát biểu đúng: Áp suất chất lỏng:
  A - 
Chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng.
  B - 
Chỉ phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng.
  C - 
Phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và độ cao tính từ điểm cần tính áp suất tới đáy bình.
  D - 
Không có câu phát biểu nào đúng.
8-
Một bình hình trụ chứa một lượng nước, chiều cao cột nước là 3m, trọng lượng riêng của nước là d = 10000N/m3. Áp suất của nước lên điểm M cách mặt thoáng 1,8m là:
  A - 
18000N/m2
  B - 
10000N/m2
  C - 
12000N/m2
  D - 
30000N/m2
9-
Trong thành phố, để nước đến được các nhà cao tầng, người ta cần xây dựng các tháp nước có độ cao:
  A - 
Thấp hơn tòa nhà cao nhất trong thành phố.
  B - 
Cao hơn tòa nhà cao nhất trong thành phố.
  C - 
Cao hơn tòa nhà thấp nhất trong thành phố.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
10-
Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm vì:
  A - 
Không khí càng loãng
  B - 
Lực hút của Trái Đất giảm nên áp suất giảm.
  C - 
Cả hai câu A và B đều đúng.
  D - 
Cả hai câu A và B đều sai.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters