WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:50:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
  A - 
Chuyển đông không ngừng.
  B - 
Có lúc chuyển động có lúc đứng yên.
  C - 
Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
  D - 
Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Đổ 100cm3 rựu vào 100cm3 nước sẽ thu được hỗn hợp rựu và nước với thể tích:
  A - 
Bằng 200cm3
  B - 
Nhỏ hơn 200cm3
  C - 
Lớn hơn 200cm3
  D - 
Bằng hoặc lớn hơn 200cm3
3-
Chọn câu trả lời đúng: Lực liên kết phân tử của chất rắn, chất lỏng, chất khí thì:
  A - 
Khác nhau
  B - 
Giống nhau
  C - 
Của chất khí và chất lỏng thì giống nhau.
  D - 
Của chất rắn và chất lỏng thì giống nhau.
4-
Chọn câu sai:
  A - 
Chất khí không có hình dạng xác định.
  B - 
Chất lỏng ko6ng có hình dạng xác định.
  C - 
Chất rắn có hình dạng xác định.
  D - 
Cả ba chất rắn, lỏng, khí có thể tích xác định.
5-
Chọn câu sai:
  A - 
Cùng một chất có thể ở trạng thái khí hoặc trái thái lỏng.
  B - 
Cùng một chất có thể ở trạng thái lỏng hoặc trái thái rắn.
  C - 
Cùng một chất có thể ở trạng thái rắn hoặc trái thái khí.
  D - 
Cùng một chất có thể ở trạng thái khí, lỏng hoặc trái thái rắn.
6-
Chọn câu chính xác nhất: Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Brao chứng tỏ:
  A - 
Hạt phấn hoa hút nước và đẩy các phân tử nước.
  B - 
Các phân tử nước hút và đẩy các hạt phấn hoa.
  C - 
Các phân tử nước lúc thì đứng yên, lúc thì chuyển động.
  D - 
Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Điều kiện để có hiện tượng khuếch tán xảy ra trong một chất khí là:
  A - 
Có sự chênh lệch về nhiệt độ trong khối khí.
  B - 
Vận tốc các phân tử khí không như nhau.
  C - 
Nồng độ phân tử trong khối khí không đồng đều.
  D - 
Khối khí được nung nóng.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật được gọi là chuyển động nhiệt bởi vì:
  A - 
Phải nung nóng vật thì các hạt mới chuyển động.
  B - 
Vật có nhiệt lượng càng nhiều thì các vật chuyển động càng mạnh mẽ.
  C - 
Chuyển động này là đối tượng nghiên cứu của Nhiệt học.
  D - 
Chuyển động của các nguyên tử, phân tử liên quan chặt chẽ với nhiệt độ của vật.
9-
Nêu 1 ví dụ đúng về hiện tương khuếch đại ánh sáng:
  A - 
Bỏ vài hạt thuốc tìm vào một cốc nước, thuốc tím tan dần trong nước.
  B - 
Bỏ cục nước đá vào cốc nước nóng, cục nước đá tan dần thành nước.
  C - 
Cho một đầu thanh sắt vào lửa, thanh sắt sẽ nóng dần lên.
  D - 
Khi dặt hiệu điện thế giữa hai đầu sợi dây điện sẽ có một dòng electron chuyển động có hướng tạo thành dòng điện.
10-
Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn trong một số chất khí khi:
  A - 
Khi giảm nhiệt độ của khối khí.
  B - 
Khi tăng nhiệt độ của khối khí.
  C - 
Khi tăng độ chênh lệch nhiệt độ trong khối khí.
  D - 
Khi cho khối khí dãn nở.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters