WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:31:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu sai:
  A - 
Chất rắn dẫn nhiệt tốt.
  B - 
Chất lỏng dẫn nhiệt kém.
  C - 
Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất lỏng.
  D - 
Chân không dẫn nhiệt kém nhất.
2-
Chọn câu trả lời chính xác nhất: Ở vùng khí hậu lạnh, người ta hay làm cửa sổ có hai hay ba lớp kính. Vì sao?
  A - 
Để tránh gió lạnh thổi vào nhà.
  B - 
Không khí giữa hai tấm kính cách nhiệt tốt làm giảm sự mất nhiệt trong nhà.
  C - 
Để tăng thêm bề dày của kính.
  D - 
Để phòng một lớp kính bị vỡ còn lớp kia.
3-
Chọn câu nhận xét sai: Có hai que dài bằng nhau, một que bằng thủy tinh, que kia bằng nhôm. Lần lượt đưa một đầu của mỗi que vào ngọn lửa, tay cầm đều kia.
  A - 
Khi đưa đầu que nhôm vào ngọn lửa thì tay cầm sẽ thấy nóng ngay.
  B - 
Đối với cả hai que một lúc sau tay cầm mới thấy nóng.
  C - 
Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh.
  D - 
Khi dẫn nhiệt vùng có nhiệt độ cao mở rộng ra dọc theo que cho tới tay cầm.
4-
Chọn câu giải thích đúng nhất: Nấu hai lượng nước như nhau bằng hai cái ấm, một cái bằng nhôm, một cái bằng đất, ngọn lửa như nhau. Nước trong ấm nhôm sẽ nhanh sôi hơn. Giải thích vì sao:
  A - 
Ấm nhôm kín hơn ấm đất.
  B - 
Nước thấm vào ấm đất làm hạ nhiệt độ ngọn lửa.
  C - 
Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn đất.
  D - 
Mặt ngoài ấm đất gồ ghề hơn nhôm nên ấm đất tiếp xúc với lửa ít hơn.
5-
Chọn câu sai:
  A - 
Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.
  B - 
Khả năng dẫn nhiệt của tất cả chất rắn là như nhau.
  C - 
Bản chất của sự dẫn nhiệt trong chất rắn, chất lỏng và chất khí nói chung là giống nhau.
  D - 
Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt tốt hơn chất khí loãng.
6-
Chọn câu giải thích đúng nhất: Vì sao mùa đông áo bông giữ cho ta được ấm?
  A - 
Áo bông truyền cho ta nhiệt lượng nhiều hơn áo thường.
  B - 
Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cở thể.
  C - 
Vì bông xốp nên bên trong áo bông có chứa không khí, mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt cơ thể ra bên ngoài.
  D - 
Khi ta vận động, các sợi bông cọ xát vào nhau tăng nhiệt độ bên trong áo bông.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Nhiệt lượng là:
  A - 
Đại lượng vật lý có đơn vị đo là Niuton (N).
  B - 
Phần nội năng của vật tăng lên hay giảm đi trong quá trình truyền nhiệt.
  C - 
Phần động năng của vật tăng lên hay giảm đi trong khi thay đổi vị trí.
  D - 
Phần thế năng của vật tăng lên hay giảm đi trong khi vật chuyển động.
8-
Nhiệt lượng của một vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào:
  A - 
Khối lượng của vật.
  B - 
Độ tăng nhiệt độ của vật.
  C - 
Chất cấu tạo nên vật.
  D - 
Cả A, B, C đầu đúng.
9-
Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200J/kgK. Để đun nóng 1kg nước tăng từ 10oC lên 15oC, ta cần cung cấp cho khối nước nhiệt lượng bằng:
  A - 
4.200J.
  B - 
42kJ
  C - 
2.100J
  D - 
21kJ
10-
Biết nhiệt dung riêng của rựơu là 2.500J/kgK. Cung cấp cho 200g rượu nhiệt lượng bằng 5.000J. Độ tăng nhiệt độ của rượu bằng:
  A - 
10oC.
  B - 
20oC.
  C - 
25oC.
  D - 
50oC.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters