WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:23:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong ba chất: kim loại, nước và không khí, thì chất dẫn nhiệt tốt nhất là:
  A - 
Không khí.
  B - 
Nước.
  C - 
Kim loại.
  D - 
Cả ba chất đều dẫn nhiệt như nhau.
2-
Các nồi, xoong thường được làm bằng kim loại vì nó có tính nào ưu tiên sau:
  A - 
Chắc chắn.
  B - 
Sáng chói.
  C - 
Dễ dẫn nhiệt.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
3-
Các bát, đĩa thường được làm bằng sành, sứ vì nó:
  A - 
Dẫn nhiệt kém.
  B - 
Không dẫn nhiệt.
  C - 
Dẫn nhiệt tốt.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
4-
Sự truyền nhiệt của vật là do:
  A - 
Các hạt tập trung vào một nơi.
  B - 
Các hạt phân tán ra các nơi.
  C - 
Các hạt va chạm vào nhau.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
5-
Chỉ ra câu phát biểu đúng:
  A - 
Sự đối lưu là sự truyền nhiệt năng bởi các dòng khí hay dòng chất lỏng.
  B - 
Sự đối lưu là sự truyền nhiệt do các hạt va chạm.
  C - 
Sự đối lưu là sự truyền nhiệt do phát ra tia nóng.
  D - 
Tất cả các câu trên đều sai.
6-
Khi đun nóng chất lỏng phải đun từ đáy bình chứa vì:
  A - 
Để chất lỏng nóng đều.
  B - 
Lớp chất lỏng ở dưới nhẹ hơn và chuyển động lên trên tạo đối lưu tốt.
  C - 
Cả A và B đều sai.
  D - 
Cả A và B đều đúng.
7-
Mặt Trời truyền nhiệt đến Trái Đất bằng cách:
  A - 
Đối lưu không khí.
  B - 
Phát ra các tia nhiệt đi thẳng.
  C - 
Truyền nhiệt trong không khí.
  D - 
Cả ba cách trên.
8-
Các hình thức truyền nhiệt là:
  A - 
Dẫn nhiệt.
  B - 
Đối lưu.
  C - 
Bức xạ nhiệt.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
9-
Hình thức truyền nhiệt bằng cách phát ra các tia nhiệt đi thẳng gọi là:
  A - 
Sự dẫn nhiệt.
  B - 
Sự đối lưu.
  C - 
Bức xạ nhiệt.
  D - 
Cả 3 câu trên.
10-
Sự đối lưu xảy ra trong?
  A - 
Chất rắn, chất lỏng.
  B - 
Chất lỏng, chất khí.
  C - 
Chất khí, chất rắn.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters