WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:22:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biết củi khô có năng suất tỏa nhiệt là 107J/kg. Vậy phải đốt bao nhiêu củi khô để tỏa ra một nhiệt lượng là 26.104kJ?
  A - 
0,26kg
  B - 
26.1011kg
  C - 
26kg
  D - 
26g
2-
Đổ 100g dầu hỏa vào bếp để đun 5 lít nước ở 20oC đến 100oC. Biết chỉ 40% nhiệt lượng do dầu tỏa ra dùng để làm nóng nước, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg. độ, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.106 J/kg. Nhiệt lượng bếp dầu tỏa ra có đủ làm sôi nước không?
  A - 
  B - 
Vừa đủ
  C - 
Không đủ
  D - 
Không đủ điều kiện để tính
3-
Người ta đốt 4kg than gỗ. Với nhiệt lượng tỏa ra, người ta có thể đun sôi bao nhiêu lít nước ở 20oC? Biết rằng năng suất tỏa nhiệt của than gỗ là q = 34.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg. Độ và nước sôi ở 100oC. Bỏ qua sự mất mát nhiệt.
  A - 
30 lít
  B - 
405 lít
  C - 
450 lít
  D - 
500 lít
4-
Muốn đun 2,4 lít nước ở 20oC lên 100oC bằng một bếp dầu hỏa, người ta phải dùng 60g dầu hỏa. Biết nhiệt dung riêng của nhiệt của nước là 4200J/kg. độ, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.106 J/kg. Tính tỉ số phầ trăm giữa nhiệt lượng thu vào và nhiệt lượng dầu hỏa tỏa ra (tỉ số này chính là hiệu suất của bếp).
  A - 
45%
  B - 
35%
  C - 
50%
  D - 
30,5%
5-
Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng trong những trường hợp nao dưới đây?
  A - 
Nối bóng đèn vào hai cực của đèn acquy, bóng đèn cháy sáng.
  B - 
Dùng búa đập vào miếng kim loại, miếng kim loại nóng lên.
  C - 
Dùng đinamô xe đạp (bình điện xe đạp) để thắp sáng bóng đèn.
  D - 
Để miếng kim loại ngoài nắng, kim loại nóng lên.
6-
Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng trong những trường hợp nào sau đây:
  A - 
Nút đậy ống nghiệm có chứa nước bật ra khi nước được đun sôi.
  B - 
Dòng nước chảy từ trên cao xuống làm quay tuabin của nhà máy thủy điện.
  C - 
Miếng kim loại nóng lên khi được cọ xát nhiều lần vài mặt bàn.
  D - 
Khi bơm bánh xe đạp, bơm nóng lên.
7-
Một máy bay phản lực có công suất của động cơ là 2000kW bay từ thành phố A đến thành phố B tiêu thụ hết 1,5 tấn xăng. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 46.106 J/kg, coi như máy bay chuyển động đều. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,5 tấn xăng là:
  A - 
69.107 J.
  B - 
69.109 J.
  C - 
72.105 J.
  D - 
52.108 J.
8-
Một người dùng chiếc cưa dài 1,2m để cưa gỗ, mỗi lần kéo hay đẩy cưa phải dùng một lực là 50N. Biết rằng chỉ có lưỡi cưa thực hiện cắt gỗ. Công của lực kéo hay lực đẩy trong mỗi lần cưa là:
  A - 
60J
  B - 
30J
  C - 
40J
  D - 
50J
9-
Hai quả cầu bằng thép giống nhau cùng rơi từ độ cao. Một quả rơi xuống tấm thép và nảy lên. Một quả rơi xuống cát và không nảy lên. So sánh nhiệt độ của hai quả cầu ngay sau khi va chạm.
  A - 
Nhiệt độ như nhau.
  B - 
Nhiệt độ quả cầu rơi xuống thép lớn hơn.
  C - 
Nhiệt độ quả cầu rơi xuống cát lớn hơn.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
10-
Máy nào sau đây là động cơ nhiệt?
  A - 
Máy bơm nước bằng điện.
  B - 
Máy bơm nước bằng sức gió.
  C - 
Máy xe mô tô, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay.
  D - 
A, B, C đều sai.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters