WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:38:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu sai:
  A - 
Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt năng bằng cách phát ra những tia nhiệt đi thẳng.
  B - 
Bức xạ nhiệt có thể xảy ra trong chân không.
  C - 
Vật lạnh quá thì không thể bức xạ nhiệt.
  D - 
Một vật khi hấp thụ bức xạ nhiệt truyền đến thì nhiệt độ của vật sẽ tăng lên.
2-
Chọn nhận xét đúng nhất: Khi sử dụng đèn dầu người ta hay dùng bóng đèn vì bóng đèn có tác dụng sau:
  A - 
Ngọn lửa không bị tắt khi có gió.
  B - 
Tăng độ sáng.
  C - 
Cầm đèn di chuyển thuận lợi.
  D - 
Sự đối lưu làm cho sự cháy diễn ra tốt hơn.
3-
Chọn nhận xét đúng nhất: Cánh máy bay thường được quét ánh bạc để:
  A - 
Giảm ma sát với không khí.
  B - 
Giảm sự dẫn nhiệt.
  C - 
Liên lạc thuận lợi hơn với các đài rađa.
  D - 
Ít hấp thụ bức xạ nhiệt của Mặt Trời.
4-
Chọn câu trả lời đúng: Tại sao nhiệt độ trung bình của Trái Đất là 300K?
  A - 
Do sự cân bằng sinh thái của sinh vật trên trái đất.
  B - 
Do tại nhiệt độ 300K Trái Đất bức xạ vào không gian với cùng một tốc độ như năng lượng bức xạ nhiệt mà nó nhận được từ Mặt Trời.
  C - 
Do ở nhiệt độ 300K, năng lượng bức xạ nhiệt mà Trái Đất nhận được từ Mặt Trời không có tác dụng làm tăng nhiệt độ của trái đất.
  D - 
Ở nhiệt độ 300K chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là ổn định nhất.
5-
Chọn câu trả lời đúng: Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:
  A - 
Chỉ ở chất lỏng
  B - 
Chỉ ở chất rắn
  C - 
Chỉ ở chất khí
  D - 
Ở cả chất rắn, lỏng, khí và chân không.
6-
Chọn câu trả lời đúng: Đứng gần một ngọn lửa trại hoặc một lò sưởi, ta sẽ cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến ta bằng cách nào?
  A - 
Sự dẫn nhiệt của không khí.
  B - 
Sự đối lưu.
  C - 
Sự bức xạ nhiệt.
  D - 
Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:
  A - 
Chỉ ở chất lỏng và chất khí.
  B - 
Chỉ ở chất lỏng và chất rắn.
  C - 
Chỉ ở chất khí và chất rắn.
  D - 
Ở cả chất rắn, lỏng và khí.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Đối lưu nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:
  A - 
Chỉ ở chất lỏng và khí.
  B - 
Chỉ ở chất lỏng và rắn.
  C - 
Chỉ ở chất khí và rắn.
  D - 
Ở cả chất khí, lỏng và rắn.
9-
Biết nhiệt dung riêng của chì là 130J/kgK. Khối lượng chì m tăng thêm 10oC sau khi nhận được nhiệt lượng 1,300J. Khối lượng m của chì là:
  A - 
10g
  B - 
100g
  C - 
1000g
  D - 
10kg
10-
Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J.kg. Khi 500g nước ở nhiệt độ 10oC nhận nhiêt lượng 8400J thì sẽ tăng đến nhiệt độ:
  A - 
2oC
  B - 
4oC
  C - 
14oC
  D - 
24oC
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters