Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Bài học lý thuyết   ||  Lớp 12 & Luyện thi ĐH  

Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 311 - 320
311. Hiệu điện thế đánh thủng của một tụ điện phẳng không khí sẽ thay đổi như thế nào nếu ở mặt trong của tụ điện xuất hiện một vật nhỏ, chẳng hạn một hạt bụi nhỏ?

Hiệu điện thế đánh thủng sẽ giảm.

312. Nếu một electron được tăng tốc trong điện trường của tụ diện phẳng, và do đó có động năng, thì điện tích của tụ điện khi đó có giảm đi không, vì lực điện trường đã thực hiện công để dịch chuyển electron trong điện trường?

Nếu tụ điện được cô lập thì độ lớn điện tích trên các bản tụ điện không thay đổi. Muốn đưa một electron vào trong trường của tụ điện thì cần phải thực hiện một công để thắng lợc điện trường. Bởi vậy ở gần bản tích điện âm của tụ điện, điện tích sẽ có thế năng. Electron giữa các bản tụ điện có được gia tốc là nhờ sự chuyển một phần thế năng này thành động năng.

313. Trên mặt quả cầu bằng kim loại đang quay trong một mặt cầu cũng bằng kim loại và tích điện dương, dòng điện có xuất hiện hay không. Cũng trả lời câu hỏi như vậy trong trường hợp quả cầu được nối với đất?

Trong hệ toạ độ "quả cầu", các điện tích âm phân bố trên mặt quả cầu sẽ tạo ra dòng điện mặt trong cả hai trường hợp khi quay quả cầu. Trong trường hợp thứ hai dòng điện sẽ lớn hơn.

314. Khi bật sáng đèn điện thì cường độ dòng điện lúc đầu khác với cường độ dòng điện sau khi ngọn đèn đã sáng. Dòng điện thay đổi như thế nào ở đèn than? ở đèn dùgn dây tóc kim loại?

Ở đèn dùng sợi đốt bằng kim loại dòng điện sẽ giảm khi mức độ đốt nóng dây tóc tăng vì điện trở của kim loại tăng khi tăng nhiệt độ. Ở những đèn than thì hiện tượng xảy ra ngược lại.

315. Những vật dẫn cách điện bị bao quanh bởi không khí ẩm thì thường kém giữ được các điện tích. Từ đó có thể kết luận rằng không khí ẩm dẫn điện được không?

Không khí ẩm không dẫn điện, nhưng các vật cách điện rắn trên bề mặt có hơi ẩm bám vào lại trở thành vật dẫn. Nếu làm khô các vật cách điện thì chúng có thể giữ được điện tích cả trong không khí ẩm.


316. Một học sinh đã mắc lầm một ămpe kế thay cho một vôn kế để đo hiệu điện thế trên một bóng đèn đang nóng sáng. Cường độ dòng điện trong mạch sẽ như thế nào? Hãy giải thích?

Trong mạch xuất hiện dòng điện rất lớn (thực tế là đoản mạch vì điện trở của ampe kế rất nhỏ) làm hỏng ampe kế (thang chia độ bị sai hoặc cuộn dây bị cháy) và ăcqui.

317. Với những độ nóng sáng khác nhau thì công suất tiêu thụ của một bóng đèn có như nhau không?

Không, vì với những độ nóng sáng (nhiệt độ) khác nhau đèn có điện trở khác nhau.

318. Do sự bay hơi và khuếch tán của vật liệu từ bề mặt sợi đốt sáng của bóng đèn, dây tóc bóng đèn bị đốt mòn dần. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến công suất tiêu thụ của bóng đèn?

Công suất giảm.

319. Một toa tàu được chiếu sáng bằng năm ngọn đèn điện mắc nối tiếp. Hỏi điện năng tiêu thụ có giảm không nếu giảm số đèn xuống còn bốn?

Điện năng tiêu thụ tăng.

320. Hai dây dẫn đồng chất có cùng chiều dài nhưng khác tiết diện được mắc nối tiếp vào một mạch điện. Trong cùng một thời gian như nhau thì dây dẫn nào toả nhiệt nhiều hơn? Tại sao?

Ở đây mảnh, vì điện trở của nó lớn hơn và dòng điện trong cả hai dây dẫn là như nhau.
[Người đăng: Nguyễn Quang Đông]
Xem Nhiều nhất
Lý thuyết, ví dụ và bài tập hình học lớp 12 - Chương 1 - Bài 1
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 1 - 10
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 261 - 270
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 491 - 505 ( Hết )
Hệ thống công thức Lý 12 CB - Giải nhanh các câu trắc nghiệm
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 16 - 20
Lý thuyết, ví dụ và bài tập Giải tích lớp 12 - Chương 1
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 21 - 25
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 26 - 30
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 11 - 15
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 481 - 490
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 271 - 280
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 81 - 90
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 01 - 05
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 30 - 35
Lý thuyết, ví dụ và bài tập hình học lớp 12 - Chương 1 - Bài 4 & 5
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 06 - 10
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (SGK - Tr4) – Môn Toán 12 – Thầy Nguyễn Công Chính
Lý thuyết, ví dụ và bài tập Giải tích lớp 12 - Chương 2 - P2
Lý thuyết, ví dụ và bài tập hình học lớp 12 - Chương 1 - Bài 3
Đề Xuất
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 211 - 220
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 391 - 400
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 201 - 210
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 401 - 410
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 351 - 360
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 11 - 15
Tính Đơn Điệu của Hàm số (Phần 1) - Toán 12 | Thầy Nguyễn Phan Tiến
Lý thuyết, ví dụ và bài tập Giải tích lớp 12 - Chương 2 - P3
Tuyển Tập Câu Hỏi Tự Luận Quang Học Câu 21 - 25
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 1 - 10
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 191 - 200
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 491 - 505 ( Hết )
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 271 - 280
Lý thuyết, ví dụ và bài tập Giải tích lớp 12 - Chương 3
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 81 - 90
Lý thuyết, ví dụ và bài tập Giải tích lớp 12 - Chương 2
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 291 - 300
Lý thuyết, ví dụ và bài tập hình học lớp 12 - Chương 2- Phần 1
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 31 - 40
Tuyển tập câu hỏi tự luận câu 241 - 250
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters