WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:09:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kết luận nào sau đây không đúng:
  A - 
Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.
  B - 
Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.
  C - 
Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.
  D - 
Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.
2-
Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.
  A - 
Gió thổi cành lá đung đưa
  B - 
Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennít bị bật ngược trở lại
  C - 
Một vật đang rơi từ trên cao xuống
  D - 
Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần.
3-
Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.
  A - 
Xe đi trên đường
  B - 
Thác nước đổ từ trên cao xuống
  C - 
Mũi tên bắn ra từ cánh cung
  D - 
Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất
4-
Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng.
  A - 
Xe máy đang đi trên đường
  B - 
Xe đạp chuyển động trên đường do quán tính
  C - 
Chiếc thuyền chạy trên sông
  D - 
Chiếc đu quay đang quay
5-
Hãy chọn câu trả lời đúng? Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố :
  A - 
Phương, chiều
  B - 
Điểm đặt, phương, chiều
  C - 
Điểm đặt, phương, độ lớn
  D - 
Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn
6-
Vật 1 và 2 đang chuyển động với các vận tốc v1 và v2 thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng?
  A - 
Vật 1 tăng vận tốc, vật 2 giảm vận tốc
  B - 
Vật 1 tăng vận tốc, vật 2 tăng vận tốc
  C - 
Vật 1 giảm vận tốc, vật 2 tăng vận tốc
  D - 
Vật 1 giảm vận tốc, vật 2 giảm vận tốc
7-
Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.
  A - 
Cùng phương cùng chiều với vận tốc
  B - 
Cùng phương ngược chiều với vận tốc
  C - 
Có phương vuông góc với với vận tốc
  D - 
Có phương bất kỳ so với vận tốc
8-
Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng?
  A - 
Hai lực tác dụng là hai lực cân bằng
  B - 
Hai lực tác dụng có độ lớn khác nhau
  C - 
Hai lực tác dụng có phương khác nhau
  D - 
Hai lực tác dụng có cùng chiều
9-
Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.
  A - 
Hành khách nghiêng sang phải
  B - 
Hành khách nghiêng sang trái
  C - 
Hành khách ngã về phía trước
  D - 
Hành khách ngã về phía sau
10-
Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?
  A - 
Xe đột ngột tăng vận tốc
  B - 
Xe đột ngột giảm vận tốc
  C - 
Xe đột ngột rẽ sang phải
  D - 
Xe đột ngột rẽ sang trái
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters